Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Nam Dương Tử vi cho Tháng 3 Ba 2017 dành cho cung Nam Dương
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Ba năm 2017 là thời điểm quan trọng, nhưng cũng cho phép bạn có những bước tiến trong các kế hoạch của mình, đặc biệt là những dự định liên quan đến tình bạn hoặc quan hệ gia đình. Những người xung quanh sẽ có các kế hoạch đề xuất với bạn hoặc họ sẽ cần đến sự hỗ trợ của bạn. Sao Hỏa ở góc chiếu vuông góc với cung của bạn từ ngày 14 tháng Ba sẽ tạo ra các hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nâng cao năng lực, khả năng sáng tạo và tính hiệu quả.

Sao Kim sẽ có hỗ trợ tích cực cho xu hướng này, bằng cách tạo thêm các tình huống bên ngoài mà qua đó, bạn có thể chứng tỏ khả năng của mình một cách rõ ràng. Trong 10 ngày đầu tháng, sự dịch chuyển của Sao Hỏa sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái khó chịu, hay cáu gắt, nhưng tâm trạng này sẽ dịu bớt đi từ ngày 11 nhờ sự dịch chuyển của Mặt Trời tạo góc chiếu vuông góc trong chòm sao Kim Ngưu.

iPhone / iPad Android