Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Thiên Xứng Tử vi cho Tháng 9 Chín 2017 dành cho cung Thiên Xứng
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Chín năm 2017, Thiên Bình sẽ đặt mọi sự quan tâm vào việc khép lại các vấn đề còn tồn động và vì thế có thể bắt đầu một chương mới vào tháng tới. Sao Kim dịch chuyển qua vùng bóng tối của cung của bạn từ ngày 21 tháng 9 cùng với sự dịch chuyển của Sao Hỏa sẽ đưa đến các tình huống buộc bạn phải kết thúc dứt điểm. Một vài mối quan hệ của bạn sẽ có những bước tiến triển trong khi một số lại trở nên không còn phù hợp hay cần thiết với bạn nữa. Đây là khoảng thời gian để xem xét và nhìn lại.

Bạn sẽ có một khoảng trống/điểm dừng từ ngày 21 tháng 9 để làm rõ những mối lo lắng, quan tâm. Sao Thiên Vương dịch chuyển và đối góc với cung của bạn trong một khoảng thời gian ngắn sẽ hỗ trợ bạn tích cực. Bạn sẽ thấy dễ dàng trong việc tách biệt chuyện tình cảm với những mối quan tâm khác và bảo vệ nó khỏi những tác động tiêu cực. Trăng Non vào ngày 20 tháng 9 đồng nghĩa với việc phát triển các lý tưởng đam mê của bạn.

iPhone / iPad Android