Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Hải Sư Tử vi cho Tháng 2 Hai 2017 dành cho cung Hải Sư
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Hai năm 2017 đánh dấu những bước biến chuyển lớn trong các mối quan hệ của bạn. Mặt Trời dịch chuyển đối góc với cung của bạn sẽ khiến bạn nhận thấy tầm quan trọng của người kia, kể cả trong tình yêu và công việc. Ảnh hưởng của Sao Kim trong chòm sao Bạch Dương, ở góc chiếu tam hợp với cung của bạn, sẽ tăng nhiệt tình của bạn trong các cơ hội và khả năng mới đang mở rộng cánh cửa với bạn. Đừng bước đi một mình. Thông qua các mối quan hệ, bạn sẽ nhận được các dự án mới trong dài hạn, miễn là bạn biết cách phân chia công việc hợp lý với người khác.

Thay vì để mình rơi vào trong tình trạng bế tắc, bạn hãy tham gia một vài hoạt động thể thao. Đây là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng và áp lực từ cuộc sống xã hội. Sự thay đổi, dù chỉ ở hình thức, cũng có thể giúp bạn ổn định hơn, đặc biệt về mặt tài chính. Bạn cũng sẽ được tiếp thêm nhiệt tình và sáng tạo nhờ sự dịch chuyển của sao Hỏa thành góc tam hợp với cung của bạn.

iPhone / iPad Android