Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 10 Mười 2017
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng 10 năm 2017 chịu ảnh hưởng chính từ sự dịch chuyển của Sao Mộc từ chòm sao Thiên Bình đến chòm sao Bọ Cạp. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một giai đoạn thích hợp cho việc thực hiện một cuộc đánh giá mang tính hệ thống ở tất các các mức độ, thậm chí ngay cả khi điều đó có ý nghĩa là chấp nhận phá bỏ đi để xây dựng lại và chuyển đổi để tiếp tục tiến về phía trước. Trong đời sống xã hội, sẽ có ít nhượng bộ và nhiều cam kết hơn. Góc bán vuông góc từ Sao Thổ và góc chiếu ngũ phân từ Sao Thiên Vương đến Sao Mộc sẽ nhấn mạnh thực tế rằng sẽ phải tìm ra các nguyên nhân thực sự dẫn đến mọi việc không đi đến đâu hoặc cái gì đã dẫn đến quá nhiều sự nhượng bộ.

Chúng ta sẽ trải qua những khoảnh khắc tuyệt mà những người luôn khao khát cuộc sống mới luôn hướng tới. Bạn không thể lảng tránh việc đưa ra quyết định dứt khoát vì nó có tác dụng giúp mọi người sửa đổi. Sự dịch chuyển của Mặt Trời qua chòm sao Thiên Bình cho đến ngày 22 sẽ làm dịu bớt những căng thẳng và đưa chúng ta tiến gần tới sự tuyệt đối.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Miên Dương Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Song Nam Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Hải Sư Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Nhân Mã Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Nam Dương
Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Bảo Bình Tử vi cho tháng 10 Mười 2017 Song Ngư
iPhone / iPad Android