Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Thiên Xứng Tử vi cho Tháng 11 Mười Một 2017 dành cho cung Thiên Xứng
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng 11 năm 2017, bạn sẽ rơi vào các tình thế buộc phải đánh giá một cách cẩn thận các mối quan hệ của mình. Ảnh hưởng của Mặt Trời trong Cung nhà thứ Hai sẽ giúp bạn học được những bài học kinh nghiệm từ trong quá khứ và cũng giúp bạn phát huy tinh thần chủ động và mạnh dan đưa ra quyết định. Nếu mọi việc trước mắt không rõ ràng, thì nhất thiết bạn phải tự mình làm rõ mọi thứ, đừng chờ đợi chúng tự ổn định vì chính bạn cũng không biết khi nào chúng trở về đúng vị trí.

Bạn sẽ kém linh hoạt hơn với những người xung quanh và trạng thái cảm xúc của bạn không cho phép bạn có nhiều nhượng bộ như trước, đặc biệt với những thói quen không tốt của những người xung quanh. Ảnh hưởng của Sao Thủy lại giúp bạn tìm ra được đúng lực đẩy để giành lại sự tự do, lùi lại một bước và giành lại sự độc lập trong việc thực hiện những nguyện vọng cá nhân của mình. Các lĩnh vực khác cũng sẽ góp phần quan trọng trong tháng này.

iPhone / iPad Android