Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 5 Năm 2017
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Trong tháng này, năng lượng từ các hành tinh sẽ tạo ra các điều kiện lý tưởng để tái khám phá những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tập trung nhiều hơn vào những thứ nằm trong tầm tay của chúng ta. Sao Thủy quay vòng đúng hướng lần nữa từ ngày mùng 4, hướng về phía chòm sao Kim Ngưu, nhưng không hợp vào Mặt Trời trong cả tháng, sẽ làm chậm và kiểm soát nhịp độ của các sự kiện tập thể. Trong khi đó, Song Tử, Nhân Mã, Xử Nữ và Song Ngư sẽ là các cung chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ góc chiếu ngũ phân giữa Mặt Trời và Sao Hỏa trong mười ngày cuối tháng.

Sao Mộc di chuyển tạo thành góc chiếu tam hợp với Sao Hỏa giúp ổn định và hài hòa các mối quan hệ theo nghĩa rộng, tăng sự thỏa hiệp và tình đoàn kết. Chúng ta sẽ trở nên linh động cũng như hành xử khéo léo, mềm dẻo hơn dù thích hay không để phù hợp với hoàn cảnh và tạm gác các nhu cầu cá nhân sang một bên vì sự hòa hợp chung.Chúng ta cũng gặp thuận lợi trong việc xử lý một số vấn đề nhất định thông qua đối thoại và tham khảo ý kiến của người khác.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Miên Dương Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Song Nam Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Hải Sư Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Nhân Mã Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Nam Dương
Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Bảo Bình Tử vi cho tháng 5 Năm 2017 Song Ngư
iPhone / iPad Android