Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» »

Miễn phí hàng tháng tử vi

Các chòm sao ẩn dấu gì đối với bạn trong Tháng 12 Mười Hai 2017? Lá số tử vi theo tháng sẽ cho phép bạn khám phá về các dự báo của các chòm sao cho cung của bạn trong hoàng đạo liên quan đến đời sống tình cảm, tiền bạc, công việc và tâm trạng của bạn. Để xem lá số tử vi của bạn tháng 12 Mười Hai 2017, hãy bấm vào biểu tượng chiêm tinh dưới đây

Chọn dấu hiệu chiêm tinh của bạn để mở tử vi của bạn

Tháng 12 năm 2017 sẽ tăng cường và duy trì nguồn năng lượng của bạn ở mức ổn định, nhờ góc chiếu tam hợp từ Mặt Trời tới cung của bạn, và góc chiếu ngũ phân từ ngôi sao chiếu mệnh - Sao Hỏa. Các góc chiếu này sẽ có tác động đáng kể, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12, trong đó cuộc sống xã hội của bạn sẽ có những bước tiến nhanh hơn. Có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ mới, thông qua đó truyền cảm hứng cho bạn trong việc lên các kế hoạch mới, hoặc chỉ ra cho bạn những con đường mới trong hành trình cải biến cuộc sống và công việc của mình tốt đẹp hơn. Vào ngày 2 tháng 12, Sao Kim sẽ ỏ góc lục hợp với cung của bạn và sẽ loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn trong chuyện tình cảm của bạn. Mặt khác, bạn cũng có xu hướng lựa chọn cẩn thận hơn bình thường, đặc biệt nếu bạn đang độc thân thì bạn càng lưu tâm đến điều này hơn, Bạch Dương thân mến ạ. Ảnh hưởng của Mặt Trời trong ngày 22 tháng 12, cùng với Sao Kim vào ngày 26 sẽ tạo góc chiếu vuông góc với chòm sao của bạn báo hiệu khả năng nhìn nhận và phát hiện vấn đề trong tuần cuối cùng của tháng, cũng là tuần cuối cùng của năm. Bạn sẽ giữ một cái đầu tỉnh táo để bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện phát sinh.

Để truy cập miễn phí lá số tử vi theo tháng của bạn, hãy bấm vào đường link tới cung sinh của bạn :

Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu
Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải
Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ
Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp
Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương
Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư

Nếu bạn muốn truy cập các lá số tử vi theo tháng cho năm nay, hãy chọn tháng mà bạn muốn truy cập cho cung sinh của bạn :

Tử vi cho tháng Giêng 2017 Tử vi cho tháng Hai 2017
Tử vi cho tháng Ba 2017 Tử vi cho tháng Tư 2017
Tử vi cho tháng Năm 2017 Tử vi cho tháng Sáu 2017
Tử vi cho tháng Bảy 2017 Tử vi cho tháng Tám 2017
Tử vi cho tháng Chín 2017 Tử vi cho tháng Mười 2017
Tử vi cho tháng Mười Một 2017 Tử vi cho tháng Mười Hai 2017


Để truy cập miễn phí hang-thang của tử vi năm 2017, nhấp vào liên kết:

Tử vi cho tháng Giêng 2017 Tử vi cho tháng Hai 2017
Tử vi cho tháng Ba 2017 Tử vi cho tháng Tư 2017
Tử vi cho tháng Năm 2017 Tử vi cho tháng Sáu 2017
Tử vi cho tháng Bảy 2017 Tử vi cho tháng Tám 2017
Tử vi cho tháng Chín 2017 Tử vi cho tháng Mười 2017
Tử vi cho tháng Mười Một 2017 Tử vi cho tháng Mười Hai 2017

Để truy cập miễn phí hang-thang của tử vi năm 2018, nhấp vào liên kết:

Tử vi cho tháng Giêng 2018 Tử vi cho tháng Hai 2018
Tử vi cho tháng Ba 2018 Tử vi cho tháng Tư 2018
Tử vi cho tháng Năm 2018 Tử vi cho tháng Sáu 2018
Tử vi cho tháng Bảy 2018 Tử vi cho tháng Tám 2018
Tử vi cho tháng Chín 2018 Tử vi cho tháng Mười 2018
Tử vi cho tháng Mười Một 2018 Tử vi cho tháng Mười Hai 2018

Để truy cập miễn phí hang-thang của tử vi năm 2019, nhấp vào liên kết:

Tử vi cho tháng Giêng 2019 Tử vi cho tháng Hai 2019
Tử vi cho tháng Ba 2019 Tử vi cho tháng Tư 2019
Tử vi cho tháng Năm 2019 Tử vi cho tháng Sáu 2019
Tử vi cho tháng Bảy 2019 Tử vi cho tháng Tám 2019
Tử vi cho tháng Chín 2019 Tử vi cho tháng Mười 2019
Tử vi cho tháng Mười Một 2019 Tử vi cho tháng Mười Hai 2019

Để truy cập miễn phí hang-thang của tử vi năm 2015, nhấp vào liên kết:

Tử vi cho tháng Giêng 2015 Tử vi cho tháng Hai 2015
Tử vi cho tháng Ba 2015 Tử vi cho tháng Tư 2015
Tử vi cho tháng Năm 2015 Tử vi cho tháng Sáu 2015
Tử vi cho tháng Bảy 2015 Tử vi cho tháng Tám 2015
Tử vi cho tháng Chín 2015 Tử vi cho tháng Mười 2015
Tử vi cho tháng Mười Một 2015 Tử vi cho tháng Mười Hai 2015

Để truy cập miễn phí hang-thang của tử vi năm 2014, nhấp vào liên kết:

Tử vi cho tháng Giêng 2014 Tử vi cho tháng Hai 2014
Tử vi cho tháng Ba 2014 Tử vi cho tháng Tư 2014
Tử vi cho tháng Năm 2014 Tử vi cho tháng Sáu 2014
Tử vi cho tháng Bảy 2014 Tử vi cho tháng Tám 2014
Tử vi cho tháng Chín 2014 Tử vi cho tháng Mười 2014
Tử vi cho tháng Mười Một 2014 Tử vi cho tháng Mười Hai 2014

Trung bình được đưa ra bởi người sử dụng của chúng tôi để tử vi hàng tháng là 8/10, được tính trên cơ sở của 18 phiếu bình chọn. Nếu bạn muốn, Click vào đây để bình chọn
iPhone / iPad Android