Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Bắc Giải Bắc Giải: Tử vi cho ngày 22 Hai 2018
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Hãy nỗ lực nếu sự cám dỗ trở nên quá mạnh mẽ... Bạn đang cảm thấy khó khăn để giữ vững lập trường. Bạn đang cảm thấy thể lực tốt hơn và đủ ổn định để giải quyết những vấn đề trước mắt. Đừng lãng phí năng lượng của bạn vào những điều vô nghĩa.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình mình. Đây là lúc để giải quyết những công việc nhỏ đang chờ đợi bạn.

Tiền bạc

Bạn sẽ đảm nhiệm những trách nhiệm mới và những trách nhiệm đó sẽ đem lại cho bạn những thỏa mãn về mặt tài chính.

Công việc

Bạn sẽ đương đầu với một vấn đề pháp lý ngày hôm nay. Đừng có lẩn tránh nó cho dù bạn làm gì bởi vì có những cách khác để giải quyết mọi thứ.

Tình yêu

Bạn có đủ tiềm lực để tạo dựng nên những mối quan hệ lâu dài và một lời khuyên của bạn bè sẽ có hiệu quả. Đừng chần chừ thay đổi hướng đi của bạn để đạt được mục tiêu của mình.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Bắc GiảiiPhone / iPad Android