Để tính toán cung mọc của bạn và khám phá những đặc điểm của nó, hãy nhập ngày, giờ và nơi sinh (đối với các thành phố sinh, hãy nhập dấu gạch ngang nếu có):

Trong khi cung hoàng đạo của chúng ta chiếu sáng đầu tiên lên bản chất của chúng ta khi sinh ra, phác thảo các đặc điểm tính cách bẩm sinh của chúng ta, cung mọc hoạt động như trang phục của tính cách này, hình thành cách chúng ta trình bày bản thân với thế giới bên ngoài, tương tác và kết nối với người khác. Trang phục chiêm tinh này được xây dựng trong suốt thời thơ ấu và tuổi thiếu niên của chúng ta, được nuôi dưỡng bởi những trải nghiệm sống, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và sự giáo dục của chúng ta. Chúng ta không bị biến đổi bởi cung mọc của mình mà học cách điều chỉnh ảnh hưởng của nó, đạt đến sự hài hòa giữa bản chất sâu sắc của chúng ta và mặt nạ xã hội này vào khoảng tuổi bốn mươi. Nếu không có sự cân bằng này, cuộc khủng hoảng tuổi trung niên nổi tiếng có thể xảy ra, đẩy chúng ta vào việc tái định hình vỏ bọc bên ngoài của mình.

Tính Toán và Diễn Giải Cung Mọc

Cung mọc tiết lộ động lực hành động của chúng ta, phản ứng hành vi của chúng ta và sức sống của chúng ta. Nó là phần trung tâm trong phân tích biểu đồ chiêm tinh, được xác định bởi ngày, giờ và nơi sinh của chúng ta.

Nếu việc xác định cung hoàng đạo của chúng ta tương đối đơn giản, quá trình khám phá cung mọc của chúng ta lại khó khăn hơn. Cung hoàng đạo, phản ánh hạt nhân nhận diện của chúng ta, được suy ra từ ngày sinh của chúng ta.

Tuy nhiên, cung mọc, điều chỉnh và năng động hóa cung hoàng đạo của chúng ta, đòi hỏi sự hiểu biết sâu hơn, kết hợp ngày, giờ chính xác và nơi sinh trong tính toán của nó. Tầm quan trọng của giờ sinh là then chốt, vì cung mọc có thể thay đổi trong vòng vài phút. Do đó, hai người có cùng ngày sinh có thể có cung hoàng đạo giống nhau nhưng cung mọc khác nhau, ảnh hưởng duy nhất đến con đường cuộc đời của họ.

Những Điều Được Xem Nhiều Nhất Trên Trang Web

Dưới đây là những tử vi, bài viết và ứng dụng chiêm tinh phổ biến nhất trên trang web, cơ hội lý tưởng để tìm hiểu và giải trí với chiêm tinh học.