Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Miên Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Kim Ngưu Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Nam Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bắc Giải Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hải Sư Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Xử Nữ Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Thiên Xứng Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hổ Cáp Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nhân Mã Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nam Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bảo Bình Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

»

Các biểu tượng chiêm tinh và các nguyên tố: Tất cả những điều bạn cần biết

Khi bạn đọc tử vi của bạn hoặc xem biểu đồ ngày sinh của bạn, bạn đang phải đối mặt với các lĩnh vực chiêm tinh rộng lớn và phức tạp từ các hành tinh và các điểm trong hư không, tất cả trong một định dạng rất cụ thể, nhưng một trong đó sẽ không cung cấp ngay lập tức cho bạn những thông điệp của chúng! Điều này được giải thích bởi công việc của các nhà chiêm tinh và một số nguyên tắc được nghiên cứu để cung cấp cho bạn một bức tranh tổng thể và phản ánh tất cả các khía cạnh về thông tin cá nhân của bạn.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Biểu tượng mặt trời của bạn, hoặc biểu tượng của các chòm sao, ảnh hưởng của 10 hành tinh lên chòm sao của bạn, ngôi nhà chiêm tinh của bạn, nhóm hoàng đạo của bạn, ưu thế và các nguyên tố của bạn tạo nên thông tin dữ liệu cần phải được đưa vào bộ nhớ của mình! Chúng tôi đang cung cấp cho bạn một lời lý giải đến tất cả các khía cạnh, vì vậy mà bạn có thể dần dần có được một sự hiểu biết và nắm bắt rõ ràng hơn về Tử Vi.


iPhone / iPad Android