Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Miên Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Kim Ngưu Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Nam Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bắc Giải Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hải Sư Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Xử Nữ Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Thiên Xứng Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hổ Cáp Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nhân Mã Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nam Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bảo Bình Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» »

4 nguyên tố của hoàng đạo

Để hiểu đầy đủ các biểu tượng của cung hoàng đạo, điều đó cần thiết để biết ý nghĩa biểu tượng của các giá trị liên quan với mỗi cung. Các cung được chia thành bốn nguyên tố: đất, không khí, nước và lửa. Bốn loại xác định tính cách của mỗi cung hoàng đạo. Trong từng nguyên tố, chúng ta có thể tìm thấy một cung chủ yếu, cố định và có thể thay đổi. Đây là một quy tắc chiêm tinh cố định, giúp làm rõ thêm về chủ đề này.

Nước ảnh hưởng đến các chòm sao Cự Giải, Hổ Cáp và Song Ngư. Những người sinh ra trong những cung này sẽ thích làm theo bản năng và rất nhạy cảm. Họ tiếp cận cuộc sống nhẹ nhàng, với sự trợ giúp của Nước!

Không khí ảnh hưởng đến các cung Song Sinh, Thiên Bình và Bảo Bình. Rất thông minh, những người sinh ra dưới các cung này rất thích học hỏi và tìm hiểu!

Lửa ảnh hưởng đến các cung Miên Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Những người sinh ra dưới các cung này có xu hướng yêu thiên nhiên và rất năng động!

Đất ảnh hưởng đến các cung Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. Những người sinh ra trong các cung này rất gợi cảm và hay làm việc dựa trên giác quan của chính mình!


iPhone / iPad Android