Hôm nay, Thứ năm 30 tháng Năm năm 2024Nhịp sinh học

Tính toán nhịp sinh học miễn phí của bạn

Isabelle Fortes

Để biết nhịp sinh học của bạn, rất đơn giản: nhập ngày sinh của bạn (ngày, tháng và năm) và ngày sẽ được phân tích bên dưới:

Nhịp sinh học phản ánh sự vận hành theo chu kỳ của con người. Ba chu kỳ khác nhau đã được quan sát:
- chu kỳ thể chất 23 ngày
- chu kỳ cảm xúc 28 ngày
- chu kỳ trí tuệ 33 ngày

Tại thời điểm sinh ra, ba chu kỳ này chu kỳ đang ở mức 0 và sẽ mất 58 năm để cùng nhau tìm thấy chúng ở vị trí chính giữa này. Trong khi đó, chúng sẽ phát triển theo hình sin giữa mức tối thiểu và tối đa, di chuyển và băng qua nhau thường xuyên.

Chúng tôi khuyên bạn nên tính toán nhịp sinh học của mình cho một ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể. Để làm điều này, chỉ cần nhập ngày sinh của bạn (ngày, tháng và năm) và chúng tôi sẽ vẽ đường cong cảm xúc, trí tuệ và thể chất của bạn. Biên độ của đường cong được xác định bằng một hình sin từ +1 đến -1 theo một công thức toán học có tính đến số ngày kể từ khi bạn sinh và thời gian của chu kỳ.

Bằng cách quan sát các chu kỳ và giao cắt này, chúng ta có thể xác định các mô men tích cực và tiêu cực trong mỗi khu vực trong ba lĩnh vực này.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Tuần
Hàng tháng
Năm
Màu sắc
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng