Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Miên Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Kim Ngưu Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Nam Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bắc Giải Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hải Sư Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Xử Nữ Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Thiên Xứng Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hổ Cáp Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nhân Mã Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nam Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bảo Bình Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» »

Tất cả các điều bạn cần biết về biểu tượng của cung hoàng đạo!

Trong chiêm tinh truyền thống, có 12 cung hoàng đạo được xác định bởi thời gian và ngày tháng năm sinh (đối với những người sinh ra vào đầu hoặc cuối của một cung, nó là điều cần thiết để kiểm tra các biểu tượng mặt trời, vì mặt trời không phải luôn luôn là ở một vị trí chính xác vào cùng một ngày mỗi năm). Những biểu hiện đầu tiên đưa ra ánh sáng trong thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên với cung hoàng đạo của thiên văn. Mỗi cung có một chế độ (điều cốt yếu là có thể thay đổi hoặc cố định) và thuộc về một trong 4 nguyên tố (đất, lửa, không khí hoặc nước), một phân cực (tích cực hoặc tiêu cực) và một đặc tính cùng với một hành tinh. Chiêm tinh học không phải là chia các cá nhân thành 12 nhóm, mà là về sự hiểu biết như thế nào các chòm sao làm cho mỗi con người trở thành một cá nhân độc đáo!

Chọn dấu hiệu chiêm tinh của bạn để mở tử vi của bạn

Để tìm hiểu về đặc điểm cá nhân của các cung chiêm tinh của bạn, hãy nhấp vào liên kết sau đây:

Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Miên Dương Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Kim Ngưu
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Nam Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bắc Giải
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hải Sư Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Xử Nữ
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Thiên Xứng Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Hổ Cáp
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nhân Mã Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Nam Dương
Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Bảo Bình Đặc điểm chiêm tinh cho các cung Song Ngư


Trung bình được đưa ra bởi người sử dụng của chúng tôi để tử vi Dấu hiệu tử vi hoàng đạo là 10/10, được tính trên cơ sở của 3 phiếu bình chọn. Nếu bạn muốn, Click vào đây để bình chọn
iPhone / iPad Android