Hôm nay, Thứ năm 30 tháng Năm năm 2024Điều Khoản Sử Dụng Chung

1. Sử dụng và Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện chung hiện thời

Tất cả việc sử dụng trang web và dịch vụ hiện tại do trang web Lasotuvi365.com cung cấp bao hàm sự chấp nhận các điều kiện chung sau đây. Trong trường hợp người dùng không muốn chấp nhận toàn bộ hoặc một phần các điều kiện chung hiện tại, người đó nên tránh sử dụng dịch vụ. Lasotuvi365.com có quyền thay đổi hoặc sửa đổi tất cả hoặc một phần của dịch vụ và có thể vào bất cứ lúc nào sửa đổi các điều khoản của Điều kiện chung. Trong bất kỳ trường hợp nào, phiên bản của Điều kiện chung áp dụng cho người sử dụng là phiên bản mà họ đã chấp nhận gần đây nhất.

2. Người Dùng.

Tất cả người dùng đăng nhập vào trang web phải là những người từ 18 tuổi trở lên. Quyền sử dụng các dịch vụ này là cụ thể cho từng người dùng. Một số dịch vụ nhất định có thể phải tuân theo các điều kiện cụ thể. Người dùng cam kết sẽ không bán hoặc sử dụng nội dung và dịch vụ vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Tử vi Miễn phí. Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc sử dụng tất cả các lợi ích của mình, dù người đó có hoàn toàn được cho phép hay không. Người dùng nhận ra và chấp nhận trách nhiệm duy nhất về nội dung của bất kỳ dữ liệu nào được nhập vào trang web. Đặc biệt người này chấp nhận rằng dữ liệu này không có tính chất có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Lasotuvi365.com và / hoặc các quyền của bên thứ ba. Với điều này, anh/ cô ấy phải bồi thường cho Lasotuvi365.com về tất cả các khiếu nại, dựa trực tiếp hoặc gián tiếp vào thông tin và / hoặc dữ liệu này, có thể được đưa ra bởi bất kỳ người nào đối với Tử vi Miễn phí. Người này cam kết cụ thể rằng sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí, bất kể là gì, xuất phát từ khiếu nại của bên thứ ba đối với Tử vi Miễn phí, bao gồm phí luật sư và chi phí pháp lý. Người dùng cũng cam kết thông báo cho Lasotuvi365.com về bất kỳ hành vi xâm phạm nào của mình mà người đó có thể biết; không được truy cập hoặc cố gắng tiếp cận các mạng hoặc hệ thống máy vi tính bất hợp pháp khác liên kết với trang web; không can thiệp vào việc sử dụng hoặc hưởng thụ các dịch vụ của người sử dụng khác; không sử dụng trang web để phát tán virut, Trojan hoặc các chương trình độc hại khác.

3. Truy cập dịch vụ

Dịch vụ này có thể truy cập miễn phí đối với tất cả người dùng có quyền truy cập internet. Tất cả các chi phí liên quan đến việc truy cập dịch vụ, cho dù là thiết bị, phần mềm hoặc truy cập mạng internet, hoàn toàn do chi phí của người sử dụng. Người đó tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động trơn tru của thiết bị máy tính và truy cập internet của mình. Lasotuvi365.comcó quyền gián đoạn, tạm ngừng hoặc sửa đổi mà không cần thông báo trước cho tất cả hoặc một phần của dịch vụ, để bảo trì hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà không phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường.

4. Chấm dứt

Lasotuvi365.com có quyền đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào ngay lập tức và vĩnh viễn từ chối truy cập vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào cung cấp thông tin sai về việc đăng ký hoặc nếu người dùng đã vi phạm Điều kiện chung hiện tại. Tử vi của Tôi cũng có quyền đóng tài khoản của người dùng nếu không hoạt động trong khoảng thời gian 9 tháng trở lên.

5. Dữ liệu Cá nhân

Xét đến sự riêng tư của người dùng, Lasotuvi365.com cam kết thu thập và xử lý thông tin cá nhân trên trang web hiện tại được thực hiện theo Luật số 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 về Điện toán. Xem thêm la Charte de protection des Données Personnelles (Hiến chương Pháp về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân).

6. Bảo đảm

Trong trường hợp có khiếu nại hoặc không phát hành, người dùng nên liên hệ với Lasotuvi365.com theo địa chỉ trên trang web. Lasotuvi365.com cũng nhấn mạnh về bản chất giải trí của dịch vụ. Nội dung của trang web hoàn toàn không cấu thành tư vấn pháp lý, tâm lý, y tế, nghề nghiệp hoặc tài chính. Tương tự, các nghiên cứu được thực hiện bởi trang web không thể thay thế cho một chẩn đoán y tế hoặc tâm lý do một chuyên gia y tế thực hiện.

7. Giới hạn trách nhiệm

Một số biểu ngữ quảng cáo trên trang Lasotuvi365.com trang web dẫn người dùng theo liên kết đến các trang web khác. Trong trường hợp không có sự kiểm soát đối với những thông tin bên ngoài này, người sử dụng nên nhận ra rằng Lasotuvi365.com không chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin này và không thể chịu trách nhiệm về nội dung của chúng; dữ liệu bạn nhập vào các trang web này không còn được bảo vệ bởi Lasotuvi365.com

8. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Người sử dụng nhận thức được và chấp nhận rằng nội dung (tài liệu viết, phần mềm, hình ảnh, biểu trưng ...) của các tài liệu quảng cáo được tài trợ hoặc phân phối qua email, thông tin thương mại được sản xuất và đăng ký bởi Tử vi Miễn phí, các nhà cung cấp và nhà quảng cáo, được bảo vệ bởi Luật về quyền sở hữu trí tuệ của Pháp, luật nhãn hiệu, luật bằng sáng chế hoặc bất kỳ luật nào khác được pháp luật hiện hành công nhận. Người dùng không có quyền sao chép, sử dụng, tái sản xuất, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm có nguồn gốc từ nội dung mà không có sự đồng ý rõ ràng của Tử vi Miễn phí, nhà cung cấp hoặc nhà quảng cáo của trang web. Bất kỳ việc sao chép trái phép các nhãn hiệu, biểu tượng và dấu hiệu phân biệt này là vi phạm và bị pháp luật trừng trị. Người phạm tội có nguy cơ bị tố tụng dân sự và pháp lý, đặc biệt là những hình phạt được quy định tại các Điều L.335.2 và L.343.1 của Bộ luật về Sở hữu Trí tuệ của Pháp (Code de la Propriété Intellectuelle).

9. Yêu cầu Thông tin

Tất cả yêu cầu cung cấp thông tin phải được gửi đến địa chỉ email sau: [email protected]. Tất cả các thông tin liên lạc, khiếu nại và yêu cầu bồi thường phải bằng văn bản và có thể gửi bằng đường bưu điện tới địa chỉ sau: SF Factory, 8 - 10 rue Villedo, 75001 Paris, France hoặc qua email đến [email protected].

10. Luật áp dụng

Các quy định pháp luật áp dụng cho nội dung và truyền tải dữ liệu trên và khu vực lân lận trang web được luật của Pháp quyết định. Trong trường hợp có tranh chấp không thể giải quyết bằng thỏa thuận hòa giải, tòa án Pháp sẽ hoàn toàn có thẩm quyền giải quyết.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Tuần
Hàng tháng
Năm
Yêu
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng