Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

Nam Dương Nam Dương: Tử vi cho ngày 18 Hai 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn thích cộng tác hơn là tranh giành quyền lực. Các mối quan hệ với người khác sẽ thành công. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho bạn khi tham gia vào một hoạt động thể thao sẽ phát triển và tăng cường hệ thống của bạn.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn sẽ có cảm hứng sáng tạo thông qua những liên lạc mới - hãy tìm kiếm các mối liên kết mới.

Tiền bạc

Khả năng của sự thăng tiến hay thay đổi trong vị trí xã hội sẽ được mọi người biết đến. Sự tự tin của bạn sẽ được chứng minh.

Công việc

Bạn đang tập trung chất lượng hành động của bạn. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ mang lại kết quả, hãy tiếp tục duy trì điều đó.

Tình yêu

Đừng trông đợi những phản ứng từ người yêu của bạn. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên thoải mái để thấy rằng không có sự khác biệt từ bạn, đặc biệt những mục tiêu dài hạn liên quan tới bạn

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Nam DươngiPhone / iPad Android