Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Song Nam Song Nam: Tử vi cho ngày 23 Tư 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ phải đưa ra các quyết định ngay. Một ngày sẽ sạc đầy những cảm xúc nhưng theo cách tốt đẹp. Bạn sẽ quan tâm hơn các nhu cầu của mình trong ngày hôm nay. Bạn sẽ kiểm soát tốt hơn các nguồn năng lượng của mình và đi đúng hướng.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn đang được công nhận và điều đó khiến bạn hãnh diện. Hãy giữ tỉnh táo, đừng lạm dụng nó.

Tiền bạc

Bạn đang phải giải quyết một vấn đề thực tế và đạt được sự độc lập về vật chất nhiều hơn.

Công việc

Đấu tranh bằng sức không phải dành cho bạn. Hãy nhìn xung quanh mặt đất đừng để bạn bị ngã từ lưng ngựa cao xuống.

Tình yêu

Sự quyến rũ của bạn càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và bạn đang nhận thức rõ ràng hơn về điều đó. Bạn sẽ cần chọn lựa nhiều hơn để đối mặt với điều này. Đối phương của bạn sẽ nhượng bộ hơn với bạn trong việc lựa chọn sở thích của bạn.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Song NamiPhone / iPad Android