Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Thiên Xứng Thiên Xứng: Tử vi cho ngày 25 Năm 2018
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn đang đàm phán đúng hướng. Đừng e ngại điều gì vì may mắn luôn song hành với bạn. Bạn sẽ luôn hướng về phía trước, với năng lượng tràn đầy, miễn sao bạn sử dụng nó một cách thông minh

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Những cuộc thảo luận sẽ gây tranh cãi. Đừng để chính bạn bị chi phối bởi cảm xúc của mình, hãy lùi lại một bước.

Tiền bạc

Sự cân nhắc phải có trong lịch trình công việc. Bạn cần có cái nhìn sâu hơn để tìm ra động lực thật sự của bạn.

Công việc

Bạn sẽ sẵn sàng hơn để nghĩ về việc đưa sự nghiệp của mình theo một hướng mới và làm một sự thay đổi toàn diện.

Tình yêu

Sự táo bạo của bạn sẽ đưa bạn qua một số khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt. Đừng hạn chế sự nhiệt tình của bạn, vì nó phù hợp với tình hình và sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng to lớn. Bây giờ là thời gian để công khai tình yêu của bạn!

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Thiên XứngiPhone / iPad Android