Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

Thiên Xứng Thiên Xứng: Tử vi cho ngày 27 Hai 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ có cơ hội để rút ra các kết luận từ những sự kiện trong quá khứ. Năng lượng của bạn đang đạt mức cao, đặc biệt là về thể chất, điều này sẽ cho phép bạn loại bỏ những căng thẳng một cách tích cực.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Những người xung quanh bạn sẽ thấy bạn thật khó gần. Hãy gạt mọi chuyện qua một bên để chào đón những ý tưởng mới mẻ đến với bạn.

Tiền bạc

Sự lạc quan sẽ cho phép bạn có được những suy nghĩ tốt cho mình. Nếu bạn muốn thay đổi tình hình hiện tại, hãy kết thúc việc cân nhắc trong đầu bạn

Công việc

Việc lùi lại một bước so với những điều bạn đang làm sẽ giúp bạn xem xét lại cách thức mà bạn đang thực hiện công việc của mình.

Tình yêu

Bạn dành toàn bộ sự tập trung vào nửa kia của mình. Mọi câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn lúc này đều là về người đó. Nhưng thực sự thì những mối nghi ngờ trong đầu bạn là đến từ chính bạn.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Thiên XứngiPhone / iPad Android