Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi dành cho cung Miên Dương Tử vi dành cho cung Kim Ngưu Tử vi dành cho cung Song Nam Tử vi dành cho cung Bắc Giải Tử vi dành cho cung Hải Sư Tử vi dành cho cung Xử Nữ Tử vi dành cho cung Thiên Xứng Tử vi dành cho cung Hổ Cáp Tử vi dành cho cung Nhân Mã Tử vi dành cho cung Nam Dương Tử vi dành cho cung Bảo Bình Tử vi dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Thiên Xứng Thiên Xứng: Tử vi cho ngày 24 Mười 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Chính linh cảm của bạn sẽ giúp bạn giải quyết một tình huống khó khăn. Thay đổi lối mòn để cải thiện tâm lý. Về sức khỏe, bạn nên uống nước nhiều hơn để thận có thể hoạt động tốt.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Tham gia nhiều hơn nếu bạn muốn có ảnh hưởng hơn tới mọi việc .. Thể hiện bản thân bạn một cách thẳng thắn nhưng phải bình tĩnh.

Tiền bạc

Bạn sẽ có thể thực hiện công việc của bạn trong hòa bình! Bạn sẽ có sự bình tĩnh cần thiết để xác định rõ mọi chi tiết

Công việc

Sự kết thúc của một vấn đề mệt mỏi sẽ nằm trong tầm với của bạn ngày hôm nay. Mọi suy nghĩ của bạn sẽ hướng đi bạn đi đúng hướng.

Tình yêu

Bạn và người bạn yêu sẽ điều chỉnh mọi thứ để hiểu nhau hơn. Cảm giác thực sự sẽ là sức mạnh của bạn! Bạn có một khả năng lướt qua các chi tiết, đây sẽ là sự khuyến khích đối với bạn.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Thiên XứngiPhone / iPad Android