Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Miên Dương Miên Dương: Tử vi cho ngày 19 Sáu 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn cảm thấy nhu cầu tập trung vào những gì quan trọng và cần thiết hơn bình thương vói những lý do chính đáng. Bạn sẽ cần thể hiện được rằng bạn có thể cải thiện mình thêm, và đừng bao giờ từ bỏ

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn đang trải nghiệm sự tự tin lớn hơn nhiều và một nhu cầu ngày càng lớn được biến những giấc mơ của mình thành sự thật. Chúng sẽ giúp bạn vững bước tiến lên phía trước.

Tiền bạc

Hôm nay bạn sẽ có sức mạnh cần thiết để tập trung vào một vấn đề tài chính rất quan trọng.

Công việc

Sự xem xét trở nên tất yếu. Đừng đảo lộn cuộc đối thoại mà không đi đến đâu. Bạn biết những gì phải làm.

Tình yêu

Đời sống tình cảm của bạn đang chuyển động một cách đáng ngạc nhiên. Bạn sẽ học được rất nhiều thứ nếu bạn thảo luận chúng sâu sát. Đã đến lúc thể hiện chính bản thân bạn và trở thành một tấm sẽ là quân át chủ bài trong tay bạn.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Miên DươngiPhone / iPad Android