Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi dành cho cung Miên Dương Tử vi dành cho cung Kim Ngưu Tử vi dành cho cung Song Nam Tử vi dành cho cung Bắc Giải Tử vi dành cho cung Hải Sư Tử vi dành cho cung Xử Nữ Tử vi dành cho cung Thiên Xứng Tử vi dành cho cung Hổ Cáp Tử vi dành cho cung Nhân Mã Tử vi dành cho cung Nam Dương Tử vi dành cho cung Bảo Bình Tử vi dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Song Nam Song Nam: Tử vi cho ngày 24 Mười 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Khai thác sự ổn định và tự tin của bạn, vun đắp cho gia đình. Sự thiếu kiên nhẫn để thay đổi những lối mòn khiến bạn hấp tấp. Cẩn thận với các khớp xương của bạn.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn không tiếp tục chịu đựng sự đùa cợt của một số người. Đây là lúc để nói lên những gì bạn nghĩ và thiết lập những giới hạn.

Tiền bạc

Các hành động đa dạng của những người xung quanh bạn đang cản trở sự tập trung của bạn. Đừng bắt đầu bất cứ điều gì mới.

Công việc

Một số lĩnh vực thực tế ngăn cản bạn tập trung vào dự án của cá nhân bạn. Các vấn đề hàng ngày sẽ rất hấp dẫn.

Tình yêu

Bạn nghĩ ngợi quá nhiều và đang trong nguy cơ bỏ lỡ những thứ tốt nhất. Tại sao lại hỏi bạn quá nhiều câu hỏi như vậy? Những nghi ngờ vô ích đang gây cản trở cho công việc.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Song NamiPhone / iPad Android