Hôm nay, Thứ tư 27 tháng Mười năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2023 Bạch Dương với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Trong tháng 3, những bức tường kìm hãm và ngăn cản bạn dành toàn bộ tâm sức cho tương lai sẽ biến mất cùng với sự dịch chuyển của sao Thổ khỏi cung Bảo Bình. Đồng thời, những nguồn năng lượng tích cực từ sao Mộc được giải phóng. Các dự án mà bạn đang nỗ lực rất nhiều để tìm ra hướng đi sẽ có một bước tiến triển vượt trội. Đà thuận lợi này càng được củng cố nhờ sự dừng chân của sao Diêm vương trong cung Bảo Bình, giúp đập tan những hạn chế đã đẩy bạn vào khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Sự trở lại của sao Diêm vương trong cung Ma Kết có thể làm giảm bớt trạng thái tự do hưng phấn những hãy cứ vững tâm. Năm nay, ngoài những khó khăn mà số phận định sẵn thì không có bất cứ trở ngại nào cản bước bạn nữa.

Trong tháng 3, những bức tường kìm hãm và ngăn cản bạn dành toàn bộ tâm sức cho tương lai sẽ biến mất cùng với sự dịch chuyển của sao Thổ khỏi cung Bảo Bình. Đồng thời, những nguồn năng lượng tích cực từ sao Mộc được giải phóng. Các dự án mà bạn đang nỗ lực rất nhiều để tìm ra hướng đi sẽ có một bước tiến triển vượt trội. Đà thuận lợi này càng được củng cố nhờ sự dừng chân của sao Diêm vương trong cung Bảo Bình, giúp đập tan những hạn chế đã đẩy bạn vào khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Sự trở lại của sao Diêm vương trong cung Ma Kết có thể làm giảm bớt trạng thái tự do hưng phấn những hãy cứ vững tâm. Năm nay, ngoài những khó khăn mà số phận định sẵn thì không có bất cứ trở ngại nào cản bước bạn nữa.

Trong tháng 3, những bức tường kìm hãm và ngăn cản bạn dành toàn bộ tâm sức cho tương lai sẽ biến mất cùng với sự dịch chuyển của sao Thổ khỏi cung Bảo Bình. Đồng thời, những nguồn năng lượng tích cực từ sao Mộc được giải phóng. Các dự án mà bạn đang nỗ lực rất nhiều để tìm ra hướng đi sẽ có một bước tiến triển vượt trội. Đà thuận lợi này càng được củng cố nhờ sự dừng chân của sao Diêm vương trong cung Bảo Bình, giúp đập tan những hạn chế đã đẩy bạn vào khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Sự trở lại của sao Diêm vương trong cung Ma Kết có thể làm giảm bớt trạng thái tự do hưng phấn những hãy cứ vững tâm. Năm nay, ngoài những khó khăn mà số phận định sẵn thì không có bất cứ trở ngại nào cản bước bạn nữa.

Trong tháng 3, những bức tường kìm hãm và ngăn cản bạn dành toàn bộ tâm sức cho tương lai sẽ biến mất cùng với sự dịch chuyển của sao Thổ khỏi cung Bảo Bình. Đồng thời, những nguồn năng lượng tích cực từ sao Mộc được giải phóng. Các dự án mà bạn đang nỗ lực rất nhiều để tìm ra hướng đi sẽ có một bước tiến triển vượt trội. Đà thuận lợi này càng được củng cố nhờ sự dừng chân của sao Diêm vương trong cung Bảo Bình, giúp đập tan những hạn chế đã đẩy bạn vào khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Sự trở lại của sao Diêm vương trong cung Ma Kết có thể làm giảm bớt trạng thái tự do hưng phấn những hãy cứ vững tâm. Năm nay, ngoài những khó khăn mà số phận định sẵn thì không có bất cứ trở ngại nào cản bước bạn nữa.

Trong tháng 3, những bức tường kìm hãm và ngăn cản bạn dành toàn bộ tâm sức cho tương lai sẽ biến mất cùng với sự dịch chuyển của sao Thổ khỏi cung Bảo Bình. Đồng thời, những nguồn năng lượng tích cực từ sao Mộc được giải phóng. Các dự án mà bạn đang nỗ lực rất nhiều để tìm ra hướng đi sẽ có một bước tiến triển vượt trội. Đà thuận lợi này càng được củng cố nhờ sự dừng chân của sao Diêm vương trong cung Bảo Bình, giúp đập tan những hạn chế đã đẩy bạn vào khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Sự trở lại của sao Diêm vương trong cung Ma Kết có thể làm giảm bớt trạng thái tự do hưng phấn những hãy cứ vững tâm. Năm nay, ngoài những khó khăn mà số phận định sẵn thì không có bất cứ trở ngại nào cản bước bạn nữa.

Bạch Dương: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng