Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

Xử Nữ Xử Nữ: Tử vi cho ngày 29 Giêng 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ có cơ hội để rút ra các kết luận từ những sự kiện trong quá khứ. Năng lượng của bạn đang đạt mức cao, đặc biệt là về thể chất, điều này sẽ cho phép bạn loại bỏ những căng thẳng một cách tích cực.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Sự lạc quan, cảm giác tự do ... Hãy dành thời gian để suy nghĩ trước khi phán xét một điều gì đó. Bạn đang phán xét mọi việc quá vội vã.

Tiền bạc

Đây là lúc bạn cần thể hiện quan điểm của bản thân và tạo dựng một số quan hệ đối tác kinh doanh hoặc tài chính.

Công việc

Bạn đang sẵn sàng làm vai trò trung gian cho những người đồng nghiệp của bạn. Sự khéo léo của bạn sẽ rất hữu ích.

Tình yêu

Thời gian dành cho mơ mộng không còn nữa mà thay vào đó là nhu cầu xây dựng và thực hiện và bạn đang quan tâm tới điều đó. Tuy nhiên, đừng bao giờ gạt đi những giấc mơ của mình vì chúng sẽ điều mà những hành động của bạn sẽ hướng tới

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Xử NữiPhone / iPad Android