Hôm nay, Thứ ba 21 tháng Chín năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2021 Bọ Cạp với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Nếu như trong năm vừa rồi, bạn nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ sao Mộc và sao Thổ thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ phải cân bằng những ảnh hưởng trái chiều từ hai hành tinh này khi chúng ở trong cung Bảo Bình. Ngoài ra, bạn sẽ phải tiếp tục vượt qua ảnh hưởng từ sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu và điều này sẽ khiến bạn ở vào trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, sự bảo trợ tuyệt vời từ sao Diêm vương trong cung Ma Kết và vòng tay nhân từ của sao Hải vương sẽ giúp bạn vận dụng khéo léo các kỹ năng của mình để vượt qua tất cả. Sao Mộc ghé qua sao Diêm vương trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Bảy sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công.

Nếu như trong năm vừa rồi, bạn nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ sao Mộc và sao Thổ thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ phải cân bằng những ảnh hưởng trái chiều từ hai hành tinh này khi chúng ở trong cung Bảo Bình. Ngoài ra, bạn sẽ phải tiếp tục vượt qua ảnh hưởng từ sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu và điều này sẽ khiến bạn ở vào trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, sự bảo trợ tuyệt vời từ sao Diêm vương trong cung Ma Kết và vòng tay nhân từ của sao Hải vương sẽ giúp bạn vận dụng khéo léo các kỹ năng của mình để vượt qua tất cả. Sao Mộc ghé qua sao Diêm vương trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Bảy sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công.

Nếu như trong năm vừa rồi, bạn nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ sao Mộc và sao Thổ thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ phải cân bằng những ảnh hưởng trái chiều từ hai hành tinh này khi chúng ở trong cung Bảo Bình. Ngoài ra, bạn sẽ phải tiếp tục vượt qua ảnh hưởng từ sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu và điều này sẽ khiến bạn ở vào trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, sự bảo trợ tuyệt vời từ sao Diêm vương trong cung Ma Kết và vòng tay nhân từ của sao Hải vương sẽ giúp bạn vận dụng khéo léo các kỹ năng của mình để vượt qua tất cả. Sao Mộc ghé qua sao Diêm vương trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Bảy sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công.

Nếu như trong năm vừa rồi, bạn nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ sao Mộc và sao Thổ thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ phải cân bằng những ảnh hưởng trái chiều từ hai hành tinh này khi chúng ở trong cung Bảo Bình. Ngoài ra, bạn sẽ phải tiếp tục vượt qua ảnh hưởng từ sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu và điều này sẽ khiến bạn ở vào trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, sự bảo trợ tuyệt vời từ sao Diêm vương trong cung Ma Kết và vòng tay nhân từ của sao Hải vương sẽ giúp bạn vận dụng khéo léo các kỹ năng của mình để vượt qua tất cả. Sao Mộc ghé qua sao Diêm vương trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Bảy sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công.

Nếu như trong năm vừa rồi, bạn nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ sao Mộc và sao Thổ thì năm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ phải cân bằng những ảnh hưởng trái chiều từ hai hành tinh này khi chúng ở trong cung Bảo Bình. Ngoài ra, bạn sẽ phải tiếp tục vượt qua ảnh hưởng từ sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu và điều này sẽ khiến bạn ở vào trạng thái mất ổn định. Tuy nhiên, sự bảo trợ tuyệt vời từ sao Diêm vương trong cung Ma Kết và vòng tay nhân từ của sao Hải vương sẽ giúp bạn vận dụng khéo léo các kỹ năng của mình để vượt qua tất cả. Sao Mộc ghé qua sao Diêm vương trong khoảng thời gian giữa tháng Sáu và tháng Bảy sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công.

Bọ Cạp: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng