Hôm nay, Thứ bảy 23 tháng Giêng năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2024 Bọ Cạp với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/01/2021 - cập nhật 23/01/2021

S? hi lng l tin t?t lnh c?a b?n vo n?m 2024, B? C?p thn m?n! ? l m?t n?m tch c?c ? pha tr??c. Nh?ng chuy?n ??ng c?a hnh tinh t?t bao quanh b?n. B?n c th? b?t ??u b?ng nh?ng ?i?u ??n gi?n v duy tr ?i?u ny s? d?n b?n ??n ?ch cu?i cng. Trong kho?ng th?i gian ma xun, b?n nh?n ???c tin t?c r?t ?ng khch l? (v? ngh? nghi?p, cu?c s?ng ring t?, v.v.). T? th?i ?i?m ny, m?t s? chuy?n bi?n b?t ??u v nh?ng thay ??i s? di?n ra. ? l vi?c th?c hi?n cc d? ??nh. Tnh yu c?a b?n ?ang ???c ch . Thng 9 l m?t thng c?a nh?ng c? h?i tuy?t v?i. B?n hy tin vo chnh mnh. B?n s? th? no ph? thu?c vo tham v?ng c?a b?n.

Tnh yu B?n c th? duy tr tnh yu ??n ph??ng, n?u b?n mu?n. ??i s?ng tnh c?m c?a b?n t??ng ?ng theo t??ng m b?n c trong nh?ng gi?c m? l? lng nh?t. N?u b?n ?ang c m?t m?i quan h? tnh c?m v?i ai ? th n?m nay l n?m quy?t ??nh. B?n gi?i quy?t v?n ?? v ??a ra l?a ch?n ?ng khch l?. B?t c? ?i?u g x?y ra, b?n ??u ??nh li?u ???c. Quy?t ??nh c?a b?n l th?ng th?n v trung th?c, c?m xc c?a b?n c?ng v?y. B?n vun ??p m?i quan h? khng th? lay chuy?n v?i nh?ng ng??i th?c s? yu b?n. Ma thu ?nh d?u s? tr? l?i c?a cam k?t v t? do. M?t tnh hu?ng ???c gi?i quy?t. ??i s?ng x h?i Tnh b?n c?a b?n cho php mong mu?n c?a b?n ti?n tri?n trong m?t b?i c?nh t??ng ??i d? ch?u. B?t ??u t? thng 4, ngy cng c nhi?u m?i lin h?. B?n ?ang thi?t l?p m?i quan h? v?i nh?ng ng??i m b?n h?u nh? ch?a quen. B?n ng?c nhin b?i lng t?t v s? ho phng c?a h?. Vng trn b?n b c?a b?n ?ang ngy cng pht tri?n. B?n ph? thu?c r?t nhi?u vo tnh b?n. B?n c?n c nh?ng ng??i b?n xung quanh chia s? v hi?u b?n. ??n cu?i ma h, s? c nh?ng v?n ?? nh? v? giao ti?p. ?? trnh xung ??t, b?n hy gi? kho?ng cch. Ma thu ?em l?i cho b?n kho?ng th?i gian ?? bnh t?nh v cn b?ng. S?c kh?e N?m nay, vi?c ki?m sot tm tr m?t cch h?p l s? gip b?n trong c? qu trnh. S?c kh?e th? ch?t v tinh th?n d?i do gip b?n c c?m gic mu?n ???c leo ni. Trong su?t kho?ng th?i gian ma h, m?c d c nng b?c nh?ng s? n?ng ??ng c?a b?n v?n ??t ??n m?t t?m cao m?i. B?n qu?n l cc ho?t ??ng th? thao v?i ngh?a v? r?t chuyn nghi?p m khng h? c?m th?y m?t m?i cht no. C? th? c?a b?n ph?n ?ng tch c?c v?i nh?ng n? l?c b?n dnh cho n. Sau ma h, tnh hnh s? thay ??i. M?t thong ki?t s?c ??t ng?t lm b?n ch?m l?i nh?ng ??u ??n h?n. ??ng khng c?! N?u c?n thi?t, hy t?ng th?i gian ngh? ng?i v th? gin c?a b?n. Vo gi?a ma ?ng, hy u?ng vitamin v ch?t b? sung ?? duy tr s? cn b?ng c?a b?n. L?i khuyn dnh cho b?n Cc ngi sao khuy?n khch b?n nhn cu?c s?ng trong m?t nh sng tch c?c. Trong su?t n?m nay, b?n nh?n ???c ph?n th??ng l?n. Nh?ng n? l?c c?a b?n ? ???c ??n ?p, v tham v?ng c?a b?n cho php b?n pht tri?n. S? Kin tr, n? l?c c?a b?n mang l?i k?t qu?. Qu Gi?i!

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email này đã có trong hệ thống của chúng tôi về cung hoàng đạo này. Không cần thiết phải đăng ký lại.
Đóng