Hôm nay, Thứ bảy 23 tháng Giêng năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2025 Bọ Cạp với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/01/2021 - cập nhật 23/01/2021

N?m 2025, b?n ti?n ln theo t?c ?? c?a ring b?n. M?t s? hnh tinh lm b?n ch?m l?i, s? khc s? ??y b?n v??t qua chnh mnh. S? kh?i ??u c?a n?m d? bo s? c m?t s? nt th?t v ??o l?n. Cc d? n ?ang d?n hnh thnh, cc t??ng ??a ra l n?n t?ng, v b?n s? tm ???c cc ??i tc. Cc c? h?i ngh? nghi?p mang l?i thay ??i, b?n c th? thay ??i cng vi?c ho?c ngnh ngh?. Tin t?t lnh l b?n t?n d?ng ???c m?i c? h?i c s?n cho b?n. ? c?p ?? c nhn, b?n th? hi?n hnh ??ng ??p. Ma h ??n s? h?a h?n m?t s? b?t ng? t?t ??p. B?n khng th? thot kh?i ti?ng g?i c?a tnh yu. C s? ng?t ngo v lng m?n trong nh?ng cu?c tr chuy?n c?a b?n.

Tnh yu N?m nay, nh?ng kho?nh kh?c h?p tc l kh nhi?u. Thng m?t quan tm ??n vi?c ?p ?ng cc yu c?u c?a b?n, ngay c? ??i v?i nh?ng ng??i th?t th??ng nh?t. Ma xun mang ??n ci ch?m tay tuy?t v?i vo cc m?i quan h? lng m?n. B?n ?ang c m?t tr?ng thi tinh th?n r?t tch c?c. Cc c?p ?i nh?n ra s? cn b?ng trong m?i quan h? c?a h?, cc d? n thnh hi?n th?c, t??ng lai m? ra tri?n v?ng t??i sng. N?u b?n ?ang cn ??c thn, nh?ng chm sao s? l c?u n?i tuy?t v?i cho b?n. B?n tho?i mi l?a ch?n nh? m?t ng??i tr? v quy?n th?. Chong ng?p gi?a cc g?p g? v s? quy?n r?, b?n khng cn bi?t nn l?a ch?n n?i no. Khi ma h ??n g?n, nh?ng tri tim ???c xch l?i g?n nhau. B?n s?ng trong nh?ng giy pht s? chia m?t cch mnh li?t. Kho?ng th?i gian cu?i n?m c v? yn t?nh h?n nh?ng v?n kh d? ch?u. ??i s?ng x h?i S? khng th? x?y ra vi?c ci ??u nh??ng b? tr??c thch b?t ch?t c?a b?n b, th?m ch l nh?ng ng??i b?n thn nh?t c?a b?n. B?n c th? d? dng b? ??y ?i qu xa b?i m?t ng??i qu tru ch?c b?n. Hy ?? s? kin nh?n ??ng hnh v?i b?n. Vo kho?ng th?i gian gi?a n?m, cc m?i quan h? b? xo tr?n. B?n khng th? mang b? m?t ngy th? ?? th? hi?n chi?u su suy ngh? c?a chnh mnh. D thch hay khng thch, b?n th? hi?n s? khng hi lng c?a mnh m khng h? che gi?u ??ng sau nh?ng l?i bo ch?a sai l?m. Vo kho?ng thng 10, s? yn bnh s? tr? l?i. Trong cc m?i quan h?, b?u khng kh d?u xu?ng. V?i b?n b c?a b?n, b?n s? tm th?y s? h?p tc. S?c kh?e Vo ??u n?m, b?n s? c v? thi?u t?p trung. B?n ch?a ph?i l chnh mnh hon ton 100%. Chng ti nh?n th?y b?n h?i c xu h??ng bu?n v? nh?ng ?i?u nh? nh?t. Khi b?n c? g?ng h?t mnh ?? v??t ln th s? m?t m?i s? qua. Nh?ng g b?n c?n t?i th?i ?i?m ny l ngh? ng?i v ng? ngon. Hy b?t kh?t khe v?i chnh mnh nh. Hy t?n h??ng d?ch v? mt xa v th??ng xuyn lui t?i nh?ng n?i nh? nhng, yn bnh. B?n s? l?y l?i phong ?? vo ma h nh? ch? ?? ?n u?ng cn b?ng. Nh?ng n? l?c c?a b?n ? ???c ??n ?p. Tr??c khi ma thu ??n, b?n s? c?m th?y ngu?n sinh l?c d?i do. L?i khuyn dnh cho b?n ?y s? l m?t n?m l??n nh? tu siu t?c. Tuy nhin, b?ng cch ??t ra m?c tiu, b?n c th? ??t ???c k?t qu? t?t. Hy kin tr, b?n c kh? n?ng ??t ???c cc m?c tiu b?n ? ??t ra. S? b??ng b?nh cho th?y c l?i cho b?n.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email này đã có trong hệ thống của chúng tôi về cung hoàng đạo này. Không cần thiết phải đăng ký lại.
Đóng