Hôm nay, Thứ bảy 23 tháng Giêng năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2024 Ma Kết với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/01/2021 - cập nhật 23/01/2021

N?m 2024 c th? lm b?n ng?c nhin, Ma K?t thn m?n. ?y l n?m c?a s? bi?n ??i. Cu?c s?ng hng ngy c?a b?n b? ng?t qung b?i cc l?a ch?n v quy?t ??nh, ??c bi?t l trong kho?ng th?i gian t? thng ba ??n thng b?y. B?n r?t tham v?ng. Vi?c hon thnh cc d? ??nh l tiu ?i?m c?a b?n. B?n c n?ng l??ng ?? xy d?ng. Ma h l bi?u t??ng c?a h?nh phc, s? nh? nhng v th? thi. Nh?ng c?ng l ma c?a nh?ng ni?m vui v nh?ng cu?c g?p g? lng m?n tuy?t v?i. ???ng nhin, cc m?i quan h? m?i ???c t?o ra. Vo thng 8, cu?c s?ng lng m?n c?a b?n xoay qua m?t tr?m tm m??i ??. C?m xc c v? b? m?t ?i. Trong thng 11, b?n ch?p nh?n th? thch. ? l m?t n?m ??y nh?ng th?ng tr?m.

Tnh yu Thng m?t mang ??n tnh yu h?nh phc. Ma K?t thn m?n, b?n ?ang ? trong m?t c?n l?c c?m xc mnh li?t. Cho ??n thng ba, b?n ?ang ??m chm trong h?nh phc tr?n v?n. T? thng 7 tr? ?i, m?t giai ?o?n thay ??i b?t ??u. Cung c?a b?n l ??i t??ng ?? bi?n ??i. Cc m?i quan h? tnh c?m mang m?t ngh?a tri ng??c v?i nh?ng g b?n ? ch?n. B?n s? khng khng c? l?i nh?ng thay ??i ny n?u chng lm cho cu?c s?ng hng ngy c?a b?n tr? nn tch c?c. Ma thu l kho?ng th?i gian ??a ra cc cam k?t. B?n hi?n th?c ha cam k?t v?i m?t l?i c?u hn. Kho?ng th?i gian cu?i n?m t??ng ??i yn t?nh h?n, nh?ng cc m?i quan h? v?n ?m p. ??i s?ng x h?i Vo ??u n?m, n?u b?n tin vo cc ngi sao, ??i s?ng x h?i c?a b?n tr? nn phong ph h?n. B?n c th? s? d?ng m?ng l??i b?n b c?a mnh ?? tm vi?c ho?c tm nh?ng m?i giao d?ch t?t. Trong thng hai, m?t m?i giao ti?p tuy?t v?i s? di?n ra. B?n t?o ra nh?ng tnh b?n chn thnh. B?n b c?a b?n r?t c?n thi?t cho s? cn b?ng c nhn c?a b?n. Chng ti c?m nh?n b?n l m?t ng??i ?ng tin c?y. Chng ti g?i cho b?n. Chng ti tm ki?m l?i khuyn c?a b?n. B?n ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. B?n th??ng r?t kn ?o. B?n ni chuy?n d? dng v?i ng??i khc. Ph?m ch?t c?a b?n nh? m?t c? v?n tuy?t v?i quy?n r? ng??i ??i tho?i c?a b?n. Vng tay b b?n c?a b?n ?ang m? r?ng. S?c kh?e Vo ??u n?m, cc v?n ?? nh? v? c? quan tu?n hon khi?n cho th?n c?a b?n b?t an. B?n c?n ngh? ng?i. V?i s? xu?t hi?n c?a ma xun, c? th? b?n s? d?n ???c gi?i phng kh?i nh?ng c?ng th?ng tch l?y trong ma ?ng, b?i l?i, ?i b? ho?c ?i d?o ???c khuy?n khch m?nh m?. Trong su?t kho?ng th?i gian ma h, b?n nng cao tinh th?n ??ng ??i (gia ?nh, b?n b). M?t tch c?c c?a b?n c ?nh h??ng m?nh m? ??n ng??i khc. B?n c?m nh?n ???c nh?ng ngn t? thch h?p ?? thc ??y m?i quan h? v?i nh?ng ng??i thn yu c?a b?n. Vo thng 11, m?t s? s?t gi?m n?ng l??ng nh? khi?n b?n h?i xao nhng. Vo thng 12, m?t ni?m say m cu?c s?ng v s? n?ng ??ng ?ang hi?n di?n n?i b?n. L?i khuyn dnh cho b?n ?y l lc ?? b?n th? hi?n ti n?ng c?a chnh mnh. Cc ngi sao khuy?n khch cc b??c ?i c?a b?n. May m?n ??ng hnh cng b?n. Hy T?n d?ng t?t c? cc d?p v b?n khng c?n ??t ra d?u ch?m h?i. Hy Th? hi?n mong mu?n c?a b?n, tin t??ng nh?ng ng??i thn yu c?a b?n. B?n s? khng c g ph?i h?i ti?c.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email này đã có trong hệ thống của chúng tôi về cung hoàng đạo này. Không cần thiết phải đăng ký lại.
Đóng