Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Kim Ngưu Kim Ngưu: Tử vi cho ngày 16 Hai 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Quan điểm thực tế sẽ cho phép bạn không mắc một sai lầm dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đây chính là tâm trạng. Hãy vui vẻ lên nào.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn từ chối chấp nhận sự thật và những gượng ép hành chính. Đây không phải là thời điểm để bắt đầu.

Tiền bạc

Đã đến lúc đi đến với những thành tựu được xác định mà bạn hy vọng và sẽ trở thành lợi ích của bạn.

Công việc

Đã đến lúc bạn quyết định chọn một kiểu quy tắc ứng xử. Bạn biết bạn không thể tránh được điều này.

Tình yêu

Bạn có thể thương lượng để đạt được sự hòa giải với đối phương của bạn. Bạn cần biết làm thế nào để lui lại để có khả năng khôi phục một lần nữa sau đó. Một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc sống của bạn nếu bạn đang độc thân.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Kim NgưuiPhone / iPad Android