Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Kim Ngưu Kim Ngưu: Tử vi cho ngày 19 Sáu 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ cảm thấy thật dễ liên lạc với những con người thú vị và có một điều gì đó mới mẻ. Bạn cần phải hành động, điều này giúp bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Sự mệt mỏi thần kinh đang đè nặng lên bạn. Hãy suy nghĩ chậm lại.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Tầm nhìn thực tế của bạn nhuốm màu lạc quan, là động lực cho nhóm của bạn. Bạn sẽ có những người tốt xung quanh bạn và sẽ giúp đỡ bạn.

Tiền bạc

Niềm lạc quan giúp bạn tìm được đúng vị trí của bạn, kể cả nếu điều ấy có nghĩa là bạn phải xem xét lại địa vị của mình để thay đổi

Công việc

Nỗi cay đắng mà bạn chịu sẽ được bù đắp ngày hôm nay. Hãy chia sẻ các ý tưởng của mình cho việc lên kế hoạch và để các dự án của mình được tiếp tục.

Tình yêu

Theo cảm xúc, bạn dễ bị nổi cấu và bạn sẽ sử dụng điều này như một cơ hội để có đưa mọi thứ ra khỏi đầu minh hoặc là bạn sẽ phải cố gắng giữ khoảng cách của bạn. Hãy vứt bỏ những nghi ngờ tưởng tượng của bạn và tiến lên phía trước!

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Kim NgưuiPhone / iPad Android