Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

Nhân Mã Nhân Mã: Tử vi cho ngày 18 Hai 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ kiên quyết từ bỏ các mối bận tâm của bạn để có thể sống lâu hơn. Hãy thức tỉnh những người khác cùng bạn! Bạn đang vô tình đẩy quá xa ... Bạn cần cả hai nghỉ ngơi và vận động, do đó, hãy tham gia một hoạt động thể thao.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn sẽ có suy nghĩ lạc quan bạn sẽ giải quyết những vấn đề của bạn theo lý trí và điều đó khiến bạn sẽ cảm thấy hãnh diện.

Tiền bạc

Bạn sẽ cần nỗ lực để kiểm soát những chi tiết quan trọng trong những gì bạn đang làm.

Công việc

Sự may mắn sẽ đi cùng với bạn khi bạn thiết lập các mối quan hệ và sẽ giúp bạn tìm thấy sự hài hòa.

Tình yêu

Cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Mặc dù vậy đừng làm điều gì thái quá. Hãy trao đổi với một người bạn của mình. Bạn sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn khi tiếp cận vấn đề một cách tổng thể

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Nhân MãiPhone / iPad Android