Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi dành cho ngày kia của cung Miên Dương Tử vi dành cho ngày kia của cung Kim Ngưu Tử vi dành cho ngày kia của cung Song Nam Tử vi dành cho ngày kia của cung Bắc Giải Tử vi dành cho ngày kia của cung Hải Sư Tử vi dành cho ngày kia của cung Xử Nữ Tử vi dành cho ngày kia của cung Thiên Xứng Tử vi dành cho ngày kia của cung Hổ Cáp Tử vi dành cho ngày kia của cung Nhân Mã Tử vi dành cho ngày kia của cung Nam Dương Tử vi dành cho ngày kia của cung Bảo Bình Tử vi dành cho ngày kia của cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Nhân Mã Nhân Mã: Tử vi cho ngày 18 Mười Hai 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Niềm tin về các ý tưởng của bạn khiến bạn trở nên cố chấp, song bạn đang đi đúng hướng! Điều này sẽ đưa bạn tới những cuộc thảo luận thú vị. Những lờ phê bình là một tín hiệu tích cực, nhưng chúng có ảnh hưởng với bạn nhiều hơn những gì bạn cảm nhận được

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Lập luận có lôgic của bạn sẽ dẫn bạn đến một số kết luận công bằng….bây giờ là thời điểm để nhận ra ai là những người bạn thực sự của bạn.

Tiền bạc

Bạn cần tập trung vào những chi tiết pháp lý nếu muôn thành công để tránh những lo lắng cho những năm tới

Công việc

Bạn sẽ phải quyết định một cách chắc chắn và có thể sự rủi ro sẽ nhiều hơn thực tế.

Tình yêu

Bạn sẽ thực hiện được một giai đoạn củng cố và ổn định đối với các mối quan hệ của mình. Thay vì những vấn đề phức tạp, thái độ vô tư của bạn làm bạn trở nên cực kỳ hấp dẫn trong mắt người yêu mình

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Nhân MãiPhone / iPad Android