Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng ngày dành cho cung Miên Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Kim Ngưu Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Nam Tử vi hàng ngày dành cho cung Bắc Giải Tử vi hàng ngày dành cho cung Hải Sư Tử vi hàng ngày dành cho cung Xử Nữ Tử vi hàng ngày dành cho cung Thiên Xứng Tử vi hàng ngày dành cho cung Hổ Cáp Tử vi hàng ngày dành cho cung Nhân Mã Tử vi hàng ngày dành cho cung Nam Dương Tử vi hàng ngày dành cho cung Bảo Bình Tử vi hàng ngày dành cho cung Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Song Ngư Song Ngư: Tử vi cho ngày 25 Năm 2018
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Dự đoán theo chòm sao của bạn

Bạn sẽ cảm thấy thật dễ giải quyết các trở ngại và bạn sẽ biết cách tránh người khác. Bạn đang biến nguồn năng lượng của mình thành hành động mang tính xây dựng. Hãy nghĩ về việc tháo bỏ để duy trì trạng thái cân bằng.

Dự đoán theo chòm sao của bạn
Tâm trạng
Tiền bạc
Tình yêu
Công việc
Tâm trạng

Bạn đang sẵn sàng tha thứ và quên đi những lỗi lầm đã qua trong ngày hôm nay. Hãy làm như vậy mà không cảm thấy hối tiếc !

Tiền bạc

Hãy cho mọi người thấy kết quả của bạn thay vì chỉ dùng những lời nói bày tỏ quan điểm thông thường

Công việc

Sự phát triển đang diễn ra lần lượt theo lịch trình.Đã đến lúc tìm kiếm và tạo nên các mối quan hệ.

Tình yêu

Bạn sẽ có linh tính về hành động bảo vệ đối với người bạn yêu. Đừng để nó làm phiền bạn quá nhiều, đến lúc bạn cần tìm đúng các giới hạn ... Trước khi bạn đánh thức ham muốn tự do bất chợt mà bạn sẽ thấy lo lắng.

Trong chiêm tinh học, có 12 cung hoàng đạo, mỗi một cung sẽ ứng với một chế độ, nguyên tố(đất, lửa, không khí hoặc nước) cùng với một phân cực .
Sự hiểu biết biểu tượng cung hoàng đạo của bạn có nghĩa là biết được các nguyên tố của bạn, trong đó có 4 loại: Đất, không khí, nước và lửa.

Compartilhar no Facebook
Song NgưiPhone / iPad Android