Hôm nay, Thứ ba 27 tháng Bảy năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2022 Ma Kết với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Năm 2022 là một năm vừa thuận lợi vừa có phần hỗn loạn với bạn. Trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 5, cũng như trong mùa thu, góc chiếu tam hợp và lục hợp giữa sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Mộc sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tuyệt vời đối với những thói quen hàng ngày, niềm vui và sự thoải mái của bạn. Ngược lại, trong khoảng giữa mùa xuân và mùa hè, sao Mộc trong cung Bạch Dương và sao Diêm Vương sẽ tạo ra sự tắc nghẽn buộc bạn phải chống đỡ và có những điều chỉnh phù hợp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối tháng 10 khi sao Mộc trở lại cung Song Ngư, những cơn khủng hoảng sẽ dần lắng xuống. Tiếng nói của bạn trở nên có trọng lượng. Các cuộc trao đổi đều được định hướng trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Năm 2022 là một năm vừa thuận lợi vừa có phần hỗn loạn với bạn. Trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 5, cũng như trong mùa thu, góc chiếu tam hợp và lục hợp giữa sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Mộc sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tuyệt vời đối với những thói quen hàng ngày, niềm vui và sự thoải mái của bạn. Ngược lại, trong khoảng giữa mùa xuân và mùa hè, sao Mộc trong cung Bạch Dương và sao Diêm Vương sẽ tạo ra sự tắc nghẽn buộc bạn phải chống đỡ và có những điều chỉnh phù hợp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối tháng 10 khi sao Mộc trở lại cung Song Ngư, những cơn khủng hoảng sẽ dần lắng xuống. Tiếng nói của bạn trở nên có trọng lượng. Các cuộc trao đổi đều được định hướng trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Năm 2022 là một năm vừa thuận lợi vừa có phần hỗn loạn với bạn. Trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 5, cũng như trong mùa thu, góc chiếu tam hợp và lục hợp giữa sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Mộc sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tuyệt vời đối với những thói quen hàng ngày, niềm vui và sự thoải mái của bạn. Ngược lại, trong khoảng giữa mùa xuân và mùa hè, sao Mộc trong cung Bạch Dương và sao Diêm Vương sẽ tạo ra sự tắc nghẽn buộc bạn phải chống đỡ và có những điều chỉnh phù hợp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối tháng 10 khi sao Mộc trở lại cung Song Ngư, những cơn khủng hoảng sẽ dần lắng xuống. Tiếng nói của bạn trở nên có trọng lượng. Các cuộc trao đổi đều được định hướng trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Năm 2022 là một năm vừa thuận lợi vừa có phần hỗn loạn với bạn. Trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 5, cũng như trong mùa thu, góc chiếu tam hợp và lục hợp giữa sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Mộc sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tuyệt vời đối với những thói quen hàng ngày, niềm vui và sự thoải mái của bạn. Ngược lại, trong khoảng giữa mùa xuân và mùa hè, sao Mộc trong cung Bạch Dương và sao Diêm Vương sẽ tạo ra sự tắc nghẽn buộc bạn phải chống đỡ và có những điều chỉnh phù hợp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối tháng 10 khi sao Mộc trở lại cung Song Ngư, những cơn khủng hoảng sẽ dần lắng xuống. Tiếng nói của bạn trở nên có trọng lượng. Các cuộc trao đổi đều được định hướng trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Năm 2022 là một năm vừa thuận lợi vừa có phần hỗn loạn với bạn. Trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 5, cũng như trong mùa thu, góc chiếu tam hợp và lục hợp giữa sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Mộc sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tuyệt vời đối với những thói quen hàng ngày, niềm vui và sự thoải mái của bạn. Ngược lại, trong khoảng giữa mùa xuân và mùa hè, sao Mộc trong cung Bạch Dương và sao Diêm Vương sẽ tạo ra sự tắc nghẽn buộc bạn phải chống đỡ và có những điều chỉnh phù hợp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối tháng 10 khi sao Mộc trở lại cung Song Ngư, những cơn khủng hoảng sẽ dần lắng xuống. Tiếng nói của bạn trở nên có trọng lượng. Các cuộc trao đổi đều được định hướng trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Ma Kết: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng