Hôm nay, Thứ tư 27 tháng Mười năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2023 Bọ Cạp với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Góc chiếu vuông góc của sao Thổ đôi khi gây ra những cản trở trên con đường phát triển của bạn, sau đó sẽ hình thành góc tam hợp vào đầu tháng 3. Những dòng năng lượng này sẽ giải thoát bạn khỏi những điều phiền nhiễu. Bạn sẽ tạm lùi một bước trong một số sự việc nhất định cũng như chịu nhún nhường trước những người đang cố áp đặt bạn. Bằng sự nhẹ nhàng và khéo léo, các phản ứng mạnh mẽ hay thái độ thù địch sẽ phần nào được bạn xoa dịu. Sự dịch chuyển của sao Mộc trước cung của bạn có thể gây ra một vài căng thẳng mà bạn sẽ phải hết sức bình tĩnh để kiểm soát. Năm nay, có vẻ như mọi người và xung quanh đều đang cố gắng để gây áp lực cho bạn, nhưng khả năng chính họ mới là người phải chịu thiệt thòi.

Góc chiếu vuông góc của sao Thổ đôi khi gây ra những cản trở trên con đường phát triển của bạn, sau đó sẽ hình thành góc tam hợp vào đầu tháng 3. Những dòng năng lượng này sẽ giải thoát bạn khỏi những điều phiền nhiễu. Bạn sẽ tạm lùi một bước trong một số sự việc nhất định cũng như chịu nhún nhường trước những người đang cố áp đặt bạn. Bằng sự nhẹ nhàng và khéo léo, các phản ứng mạnh mẽ hay thái độ thù địch sẽ phần nào được bạn xoa dịu. Sự dịch chuyển của sao Mộc trước cung của bạn có thể gây ra một vài căng thẳng mà bạn sẽ phải hết sức bình tĩnh để kiểm soát. Năm nay, có vẻ như mọi người và xung quanh đều đang cố gắng để gây áp lực cho bạn, nhưng khả năng chính họ mới là người phải chịu thiệt thòi.

Góc chiếu vuông góc của sao Thổ đôi khi gây ra những cản trở trên con đường phát triển của bạn, sau đó sẽ hình thành góc tam hợp vào đầu tháng 3. Những dòng năng lượng này sẽ giải thoát bạn khỏi những điều phiền nhiễu. Bạn sẽ tạm lùi một bước trong một số sự việc nhất định cũng như chịu nhún nhường trước những người đang cố áp đặt bạn. Bằng sự nhẹ nhàng và khéo léo, các phản ứng mạnh mẽ hay thái độ thù địch sẽ phần nào được bạn xoa dịu. Sự dịch chuyển của sao Mộc trước cung của bạn có thể gây ra một vài căng thẳng mà bạn sẽ phải hết sức bình tĩnh để kiểm soát. Năm nay, có vẻ như mọi người và xung quanh đều đang cố gắng để gây áp lực cho bạn, nhưng khả năng chính họ mới là người phải chịu thiệt thòi.

Góc chiếu vuông góc của sao Thổ đôi khi gây ra những cản trở trên con đường phát triển của bạn, sau đó sẽ hình thành góc tam hợp vào đầu tháng 3. Những dòng năng lượng này sẽ giải thoát bạn khỏi những điều phiền nhiễu. Bạn sẽ tạm lùi một bước trong một số sự việc nhất định cũng như chịu nhún nhường trước những người đang cố áp đặt bạn. Bằng sự nhẹ nhàng và khéo léo, các phản ứng mạnh mẽ hay thái độ thù địch sẽ phần nào được bạn xoa dịu. Sự dịch chuyển của sao Mộc trước cung của bạn có thể gây ra một vài căng thẳng mà bạn sẽ phải hết sức bình tĩnh để kiểm soát. Năm nay, có vẻ như mọi người và xung quanh đều đang cố gắng để gây áp lực cho bạn, nhưng khả năng chính họ mới là người phải chịu thiệt thòi.

Góc chiếu vuông góc của sao Thổ đôi khi gây ra những cản trở trên con đường phát triển của bạn, sau đó sẽ hình thành góc tam hợp vào đầu tháng 3. Những dòng năng lượng này sẽ giải thoát bạn khỏi những điều phiền nhiễu. Bạn sẽ tạm lùi một bước trong một số sự việc nhất định cũng như chịu nhún nhường trước những người đang cố áp đặt bạn. Bằng sự nhẹ nhàng và khéo léo, các phản ứng mạnh mẽ hay thái độ thù địch sẽ phần nào được bạn xoa dịu. Sự dịch chuyển của sao Mộc trước cung của bạn có thể gây ra một vài căng thẳng mà bạn sẽ phải hết sức bình tĩnh để kiểm soát. Năm nay, có vẻ như mọi người và xung quanh đều đang cố gắng để gây áp lực cho bạn, nhưng khả năng chính họ mới là người phải chịu thiệt thòi.

Bọ Cạp: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng