Hôm nay, Thứ năm 02 tháng Mười Hai năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2019 Bảo Bình với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Bắt đầu từ cuối năm, góc chiếu vuông góc giữa Sao Mộc trong Nhân mã và Sao Hải Vương trong Song Ngư sẽ nhóm lên trong bạn ngọn lửa tham vọng – thứ cần thiết phải có trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp để bạn có động lực vươn lên. Qua thời gian, các mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng, cụ thể hơn và bạn thực sự mong muốn được làm việc, được cống hiến lâu dài. Bạn sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc trong những điều kiện thuận lợi nhờ sự hỗ trợ và những lời khuyên bổ ích từ bạn bè, đồng nghiệp. Và vì thế, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua chính mình và thể hiện bản thân. Thời điểm cuối năm, chỉ cần là điều bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt được và chạm tới thành công.

Bắt đầu từ cuối năm, góc chiếu vuông góc giữa Sao Mộc trong Nhân mã và Sao Hải Vương trong Song Ngư sẽ nhóm lên trong bạn ngọn lửa tham vọng – thứ cần thiết phải có trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp để bạn có động lực vươn lên. Qua thời gian, các mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng, cụ thể hơn và bạn thực sự mong muốn được làm việc, được cống hiến lâu dài. Bạn sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc trong những điều kiện thuận lợi nhờ sự hỗ trợ và những lời khuyên bổ ích từ bạn bè, đồng nghiệp. Và vì thế, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua chính mình và thể hiện bản thân. Thời điểm cuối năm, chỉ cần là điều bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt được và chạm tới thành công.

Bắt đầu từ cuối năm, góc chiếu vuông góc giữa Sao Mộc trong Nhân mã và Sao Hải Vương trong Song Ngư sẽ nhóm lên trong bạn ngọn lửa tham vọng – thứ cần thiết phải có trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp để bạn có động lực vươn lên. Qua thời gian, các mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng, cụ thể hơn và bạn thực sự mong muốn được làm việc, được cống hiến lâu dài. Bạn sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc trong những điều kiện thuận lợi nhờ sự hỗ trợ và những lời khuyên bổ ích từ bạn bè, đồng nghiệp. Và vì thế, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua chính mình và thể hiện bản thân. Thời điểm cuối năm, chỉ cần là điều bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt được và chạm tới thành công.

Bắt đầu từ cuối năm, góc chiếu vuông góc giữa Sao Mộc trong Nhân mã và Sao Hải Vương trong Song Ngư sẽ nhóm lên trong bạn ngọn lửa tham vọng – thứ cần thiết phải có trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp để bạn có động lực vươn lên. Qua thời gian, các mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng, cụ thể hơn và bạn thực sự mong muốn được làm việc, được cống hiến lâu dài. Bạn sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc trong những điều kiện thuận lợi nhờ sự hỗ trợ và những lời khuyên bổ ích từ bạn bè, đồng nghiệp. Và vì thế, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua chính mình và thể hiện bản thân. Thời điểm cuối năm, chỉ cần là điều bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt được và chạm tới thành công.

Bắt đầu từ cuối năm, góc chiếu vuông góc giữa Sao Mộc trong Nhân mã và Sao Hải Vương trong Song Ngư sẽ nhóm lên trong bạn ngọn lửa tham vọng – thứ cần thiết phải có trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp để bạn có động lực vươn lên. Qua thời gian, các mục tiêu của bạn sẽ trở nên rõ ràng, cụ thể hơn và bạn thực sự mong muốn được làm việc, được cống hiến lâu dài. Bạn sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc trong những điều kiện thuận lợi nhờ sự hỗ trợ và những lời khuyên bổ ích từ bạn bè, đồng nghiệp. Và vì thế, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua chính mình và thể hiện bản thân. Thời điểm cuối năm, chỉ cần là điều bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt được và chạm tới thành công.

Bảo Bình: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng