Hôm nay, Thứ hai 25 tháng Giêng năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2024 Bảo Bình với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/01/2021 - cập nhật 25/01/2021

S? nht nht c?a b?n v?n cn hi?n di?n vo n?m 2024. Tuy nhin, B?o Bnh thn m?n, ?i?u ? s? khng ng?n c?n b?n g?p g? nh?ng ng??i m?i v c nh?ng tr?i nghi?m m?i. Vo ??u n?m, s? cn b?ng s? tr? l?i. B?n ch?c ch?n v? s? l?a ch?n c?a b?n. B?n ln k? ho?ch. B?n ??t m?c tiu r?t cao ?? ??t ???c nh?ng thnh qu? c?a b?n. Ngay c? khi h?u h?t th?i gian b?n thch s? t?nh l?ng, b?n v?n s? tm ki?m m?i quan h? v?i nh?ng ng??i khc. Vo ma xun, c r?t nhi?u m?i lin h?. Cc cu?c th?o lu?n mang tnh xy d?ng. V? m?t chuyn mn, b?n khng c?n n? l?c. B?n ? s?n sng ?? kh?ng ??nh ph?m ch?t v k? n?ng c?a b?n; nh?ng n? l?c c?a b?n ???c cng nh?n.

Tnh yu Cc m?i quan h? ?ang trong tr?ng thi t?t ??p, ??c bi?t l trong n?a ??u n?m. Trong v?n ?? tnh c?m, t?t c? cc ni?m hy v?ng ??u c th? ???c ch?p cnh. Chnh trong giai ?o?n ny, cc d? ??nh c?a b?n s? thnh hi?n th?c. Tnh yu c?a b?n kh ng?t ngo, lng m?n v h?p tc. B?n s? c nh?ng l?n di chuy?n ?y ? ho?c nh?ng chuy?n ?i. Gi?a th?i k? ma xun v ma h, m?t s? kch ??ng nh?t ??nh s? khi?n cho b?n b? m?t cn b?ng. Vo thng 8, b?n g?p ai ? trong m?t chuy?n cng tc. Cc ngi sao c?nh bo b?n ngay tr??c th?i k? ma ?ng, b?n nn th?n tr?ng v c?nh gic. ??ng tin t??ng qu d? dng. ??i s?ng x h?i T? thng hai, b?n ???c h??ng l?i t? s? h? tr? c?a cc hnh tinh. Cc m?i quan h? t?o ra nh?ng mn qu l?n. Lin h? v k?t n?i ?ang ngy cng gia t?ng. B?n qun ?i nh?ng giy pht c ??n. B?n c?m th?y c?n ph?i ???c bao quanh b?i nh?ng ng??i thn yu c?a b?n. Nh?ng c?n m?a yu c?u vo thng 7 v thng 8, gi?a nh?ng bu?i t?i v?i b?n b v nh?ng cu?c ?i ch?i ??n nh?ng nh hng lng m?n, b?n khng cn bi?t nn l?a ch?n n?i no mu?n ??n. Cu?c s?ng x h?i c?a b?n kh tr?n v?n. V?i s? xu?t hi?n c?a ma thu, b?n c ?a v?i s? thch c?a ng??i thn khng? Hy t?n h??ng t?t c? cc bu?i t?i c?a b?n, cu?n trn trn gh? sofa c?a b?n, v xem m?t b? phim hay. S?c kh?e Trong ba thng ??u n?m, n?ng l??ng c?a b?n trn ??y. Sau ? d?n d?n c? th? v tm tr c?a b?n s? gi?m c??ng ??. ?i khi trong ngy, s? c nh?ng kho?nh kh?c m?t m?i thong qua. Vo thng 3, c?n ph?i cn nh?c li l?i m?t b??c trong khi t?n h??ng nh?ng ngy n?ng. Nh?ng gi?c ng? ng?n, mt xa, cc ho?t ??ng th? gin, cu?i tu?n ? nng thn, vi?c ch?p nh?n ngh? ng?i l ?i?u c?n thi?t. Khi ma h ??n g?n, s? nh?y c?m v?i cc y?u t? bn ngoi nh? ti?ng ?n, nhi?m, c th? gy h?i cho s?c kh?e c?a b?n. Hy suy ngh? v? vi?c b?o v? b?n thn kh?i s? xm nh?p ny. Hy coi ch?ng ch?ng ?au n?a ??u kinh nin. L?i khuyn dnh cho b?n N?m nay, b?n c th? ??t ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i. Tham v?ng c?a b?n ??a b?n t?i thnh cng. Hy c?n th?n ?? trnh hnh ??ng m?t cch b?c ??ng. ?? ti?n v? pha tr??c, hy bnh t?nh v v?n d?ng thi quen c nguyn t?c. C? g?ng ln, b?ng s? kin tr c?a chnh b?n th thnh cng s? ??n v?i b?n.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email này đã có trong hệ thống của chúng tôi về cung hoàng đạo này. Không cần thiết phải đăng ký lại.
Đóng