Hôm nay, Thứ tư 27 tháng Mười năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2021 Kim Ngưu với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Một năm để bạn bắt đầu lại và đổi mới. Thật may mắn vì sao Thiên vương và sao Diêm vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn được tiếp sức, có đủ sáng suốt và bền bỉ để vững vàng tiến về phía trước và nhờ đó, bạn có thể hiện thực hoá những khát vọng trong sâu thẳm mình. Thêm vào đó, sao Hải vương sẽ đưa đến cho bạn những người bạn có thể thấu hiểu, chia sẻ và trợ giúp bạn. Tuy nhiên, tác động ngược chiều của sao Thổ và sao Mộc sẽ cản trở bạn bước tiến của bạn, điều quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin cho mình. Năm nay, các kế hoạch của bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những lối mòn trong suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn để nảy mầm và nuôi dưỡng những ý tưởng mới.

Một năm để bạn bắt đầu lại và đổi mới. Thật may mắn vì sao Thiên vương và sao Diêm vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn được tiếp sức, có đủ sáng suốt và bền bỉ để vững vàng tiến về phía trước và nhờ đó, bạn có thể hiện thực hoá những khát vọng trong sâu thẳm mình. Thêm vào đó, sao Hải vương sẽ đưa đến cho bạn những người bạn có thể thấu hiểu, chia sẻ và trợ giúp bạn. Tuy nhiên, tác động ngược chiều của sao Thổ và sao Mộc sẽ cản trở bạn bước tiến của bạn, điều quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin cho mình. Năm nay, các kế hoạch của bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những lối mòn trong suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn để nảy mầm và nuôi dưỡng những ý tưởng mới.

Một năm để bạn bắt đầu lại và đổi mới. Thật may mắn vì sao Thiên vương và sao Diêm vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn được tiếp sức, có đủ sáng suốt và bền bỉ để vững vàng tiến về phía trước và nhờ đó, bạn có thể hiện thực hoá những khát vọng trong sâu thẳm mình. Thêm vào đó, sao Hải vương sẽ đưa đến cho bạn những người bạn có thể thấu hiểu, chia sẻ và trợ giúp bạn. Tuy nhiên, tác động ngược chiều của sao Thổ và sao Mộc sẽ cản trở bạn bước tiến của bạn, điều quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin cho mình. Năm nay, các kế hoạch của bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những lối mòn trong suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn để nảy mầm và nuôi dưỡng những ý tưởng mới.

Một năm để bạn bắt đầu lại và đổi mới. Thật may mắn vì sao Thiên vương và sao Diêm vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn được tiếp sức, có đủ sáng suốt và bền bỉ để vững vàng tiến về phía trước và nhờ đó, bạn có thể hiện thực hoá những khát vọng trong sâu thẳm mình. Thêm vào đó, sao Hải vương sẽ đưa đến cho bạn những người bạn có thể thấu hiểu, chia sẻ và trợ giúp bạn. Tuy nhiên, tác động ngược chiều của sao Thổ và sao Mộc sẽ cản trở bạn bước tiến của bạn, điều quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin cho mình. Năm nay, các kế hoạch của bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những lối mòn trong suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn để nảy mầm và nuôi dưỡng những ý tưởng mới.

Một năm để bạn bắt đầu lại và đổi mới. Thật may mắn vì sao Thiên vương và sao Diêm vương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn được tiếp sức, có đủ sáng suốt và bền bỉ để vững vàng tiến về phía trước và nhờ đó, bạn có thể hiện thực hoá những khát vọng trong sâu thẳm mình. Thêm vào đó, sao Hải vương sẽ đưa đến cho bạn những người bạn có thể thấu hiểu, chia sẻ và trợ giúp bạn. Tuy nhiên, tác động ngược chiều của sao Thổ và sao Mộc sẽ cản trở bạn bước tiến của bạn, điều quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin cho mình. Năm nay, các kế hoạch của bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ những lối mòn trong suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn để nảy mầm và nuôi dưỡng những ý tưởng mới.

Kim Ngưu: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng