Hôm nay, Thứ ba 21 tháng Chín năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2022 Bảo Bình với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Năm nay, sự hiện diện của sao Thổ trong cung của bạn sẽ khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn, biết cách tổ chức và hơn hết là kiên trì, bền bỉ. Từ ngày 11 tháng 5 đến 28 tháng 10, và thời điểm cuối năm, bạn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ sao Mộc trong cung Bạch Dương. Hành tinh của sự mở rộng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để phát triển các kế hoạch và ý tưởng của mình. Sự chậm chạp và trì hoãn tan biến. Dường như tất cả đang bật đèn xanh với bạn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sao Thiên Vương là khắc tinh của những ý tưởng thiếu thực tế. Nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra thì hãy hoạch định các dự án của mình một cách cụ thể.

Năm nay, sự hiện diện của sao Thổ trong cung của bạn sẽ khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn, biết cách tổ chức và hơn hết là kiên trì, bền bỉ. Từ ngày 11 tháng 5 đến 28 tháng 10, và thời điểm cuối năm, bạn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ sao Mộc trong cung Bạch Dương. Hành tinh của sự mở rộng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để phát triển các kế hoạch và ý tưởng của mình. Sự chậm chạp và trì hoãn tan biến. Dường như tất cả đang bật đèn xanh với bạn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sao Thiên Vương là khắc tinh của những ý tưởng thiếu thực tế. Nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra thì hãy hoạch định các dự án của mình một cách cụ thể.

Năm nay, sự hiện diện của sao Thổ trong cung của bạn sẽ khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn, biết cách tổ chức và hơn hết là kiên trì, bền bỉ. Từ ngày 11 tháng 5 đến 28 tháng 10, và thời điểm cuối năm, bạn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ sao Mộc trong cung Bạch Dương. Hành tinh của sự mở rộng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để phát triển các kế hoạch và ý tưởng của mình. Sự chậm chạp và trì hoãn tan biến. Dường như tất cả đang bật đèn xanh với bạn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sao Thiên Vương là khắc tinh của những ý tưởng thiếu thực tế. Nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra thì hãy hoạch định các dự án của mình một cách cụ thể.

Năm nay, sự hiện diện của sao Thổ trong cung của bạn sẽ khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn, biết cách tổ chức và hơn hết là kiên trì, bền bỉ. Từ ngày 11 tháng 5 đến 28 tháng 10, và thời điểm cuối năm, bạn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ sao Mộc trong cung Bạch Dương. Hành tinh của sự mở rộng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để phát triển các kế hoạch và ý tưởng của mình. Sự chậm chạp và trì hoãn tan biến. Dường như tất cả đang bật đèn xanh với bạn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sao Thiên Vương là khắc tinh của những ý tưởng thiếu thực tế. Nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra thì hãy hoạch định các dự án của mình một cách cụ thể.

Năm nay, sự hiện diện của sao Thổ trong cung của bạn sẽ khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn, biết cách tổ chức và hơn hết là kiên trì, bền bỉ. Từ ngày 11 tháng 5 đến 28 tháng 10, và thời điểm cuối năm, bạn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ sao Mộc trong cung Bạch Dương. Hành tinh của sự mở rộng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để phát triển các kế hoạch và ý tưởng của mình. Sự chậm chạp và trì hoãn tan biến. Dường như tất cả đang bật đèn xanh với bạn. Tuy nhiên, đừng quên rằng sao Thiên Vương là khắc tinh của những ý tưởng thiếu thực tế. Nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra thì hãy hoạch định các dự án của mình một cách cụ thể.

Bảo Bình: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng