Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Miên Dương Tử vi cho Tháng 3 Ba 2017 dành cho cung Miên Dương
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Ba năm 2017 sẽ là một tháng đáng chú ý vì bạn sẽ đưa ra những quyết định quan trọng trong đầu tư và có ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của bạn. Bạn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới mà ở đó bạn có thể giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, bằng cách vứt bỏ những ảnh hưởng làm nhiễu loạn các lý tưởng của bạn. Bạn sẽ sống thành thật với bản thân mình hơn bình thường và vì do đó bạn dễ bị tổn thương hơn, khiến những người ít tiếp xúc với bạn phải ngạc nhiên.

Vào ngày 14 tháng Ba, Sao Thủy sẽ di chuyển vào chòm sao của bạn và hợp với Sao Kim, đang di chuyển nghịch hành, sẽ tạo ra các tình huống đánh thức sự quyết tâm và thôi thúc bạn hành động một cách độc lập. Bạn muốn mình nổi bật và khác biệt so với đám đông bằng bất cứ giá nào và khao khát được nhìn nhận đúng với bản chất tự nhiên vốn có của mình. Cẩn thận, đừng biến mình thành kẻ chuyên chế hoặc độc tài vì bạn sẽ cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong giao tiếp với những người khác.

iPhone / iPad Android