Hôm nay, Thứ ba 21 tháng Chín năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2020 Kim Ngưu với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Bắt đầu từ tháng Hai, dưới ảnh hưởng tích cực từ góc chiếu của Sao Mộc trong chòm sao Ma Kết, bạn sẽ thoát khỏi những mảng tối đang bao phủ xung quanh, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển các ý tưởng vốn có và tập trung vào hành động. Tuy nhiên, với góc chiếu vuông góc giữa Sao Thổ trong Bảo Bình và Sao Thiên Vương trong cung của bạn, tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của bạn được khơi dậy, khiến bạn có xu hướng chỉ thích hành động theo ý mình. Kết quả là bạn sẽ rơi vào tình trạng quá tải với tâm trạng bất an, khó chịu nhưng cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt thực sự khi những nỗi thất vọng xuất hiện cùng với Sao Mộc hợp với Sao Thổ ở phần đầu của Bảo Bình. Mặc dù, mọi việc có vẻ căng thẳng nhưng bạn sẽ tìm được đúng con đường để hoàn thành các nguyện vọng của mình.

Bắt đầu từ tháng Hai, dưới ảnh hưởng tích cực từ góc chiếu của Sao Mộc trong chòm sao Ma Kết, bạn sẽ thoát khỏi những mảng tối đang bao phủ xung quanh, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển các ý tưởng vốn có và tập trung vào hành động. Tuy nhiên, với góc chiếu vuông góc giữa Sao Thổ trong Bảo Bình và Sao Thiên Vương trong cung của bạn, tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của bạn được khơi dậy, khiến bạn có xu hướng chỉ thích hành động theo ý mình. Kết quả là bạn sẽ rơi vào tình trạng quá tải với tâm trạng bất an, khó chịu nhưng cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt thực sự khi những nỗi thất vọng xuất hiện cùng với Sao Mộc hợp với Sao Thổ ở phần đầu của Bảo Bình. Mặc dù, mọi việc có vẻ căng thẳng nhưng bạn sẽ tìm được đúng con đường để hoàn thành các nguyện vọng của mình.

Bắt đầu từ tháng Hai, dưới ảnh hưởng tích cực từ góc chiếu của Sao Mộc trong chòm sao Ma Kết, bạn sẽ thoát khỏi những mảng tối đang bao phủ xung quanh, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển các ý tưởng vốn có và tập trung vào hành động. Tuy nhiên, với góc chiếu vuông góc giữa Sao Thổ trong Bảo Bình và Sao Thiên Vương trong cung của bạn, tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của bạn được khơi dậy, khiến bạn có xu hướng chỉ thích hành động theo ý mình. Kết quả là bạn sẽ rơi vào tình trạng quá tải với tâm trạng bất an, khó chịu nhưng cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt thực sự khi những nỗi thất vọng xuất hiện cùng với Sao Mộc hợp với Sao Thổ ở phần đầu của Bảo Bình. Mặc dù, mọi việc có vẻ căng thẳng nhưng bạn sẽ tìm được đúng con đường để hoàn thành các nguyện vọng của mình.

Bắt đầu từ tháng Hai, dưới ảnh hưởng tích cực từ góc chiếu của Sao Mộc trong chòm sao Ma Kết, bạn sẽ thoát khỏi những mảng tối đang bao phủ xung quanh, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển các ý tưởng vốn có và tập trung vào hành động. Tuy nhiên, với góc chiếu vuông góc giữa Sao Thổ trong Bảo Bình và Sao Thiên Vương trong cung của bạn, tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của bạn được khơi dậy, khiến bạn có xu hướng chỉ thích hành động theo ý mình. Kết quả là bạn sẽ rơi vào tình trạng quá tải với tâm trạng bất an, khó chịu nhưng cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt thực sự khi những nỗi thất vọng xuất hiện cùng với Sao Mộc hợp với Sao Thổ ở phần đầu của Bảo Bình. Mặc dù, mọi việc có vẻ căng thẳng nhưng bạn sẽ tìm được đúng con đường để hoàn thành các nguyện vọng của mình.

Bắt đầu từ tháng Hai, dưới ảnh hưởng tích cực từ góc chiếu của Sao Mộc trong chòm sao Ma Kết, bạn sẽ thoát khỏi những mảng tối đang bao phủ xung quanh, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển các ý tưởng vốn có và tập trung vào hành động. Tuy nhiên, với góc chiếu vuông góc giữa Sao Thổ trong Bảo Bình và Sao Thiên Vương trong cung của bạn, tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của bạn được khơi dậy, khiến bạn có xu hướng chỉ thích hành động theo ý mình. Kết quả là bạn sẽ rơi vào tình trạng quá tải với tâm trạng bất an, khó chịu nhưng cũng sẽ tạo ra những bước ngoặt thực sự khi những nỗi thất vọng xuất hiện cùng với Sao Mộc hợp với Sao Thổ ở phần đầu của Bảo Bình. Mặc dù, mọi việc có vẻ căng thẳng nhưng bạn sẽ tìm được đúng con đường để hoàn thành các nguyện vọng của mình.

Kim Ngưu: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng