Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Hổ Cáp Tử vi cho Tháng 9 Chín 2017 dành cho cung Hổ Cáp
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Chín năm 2017 với Bọ Cạp sẽ rất bận rộn. Ngôi sao chiếu mệnh - Sao Hỏa, trong góc lục hơp với cung của bạn vào ngày 6 tháng 9 sẽ thúc đẩy tham vọng của bạn trong công việc và đời sống xã hội, và đánh thức các khả năng của bạn bùng nổ một cách mạnh mẽ. Điều này sẽ khởi tạo nguồn năng lượng mạnh mẽ trong bạn và bạn sẽ sẵn sàng hướng tới mục tiêu và có những bước tiến vững chắc. Không có chỗ cho sự trì trệ.

Ảnh hưởng từ Mặt Trời sẽ giúp bạn cảm nhận rõ rệt sức mạnh của thứ bậc, và trở thành một động lực đáng kể để thúc đẩy bạn tiến lên phía trước đồng thời cho phép bạn giải phóng bản thân khỏi những quy ước xã hội nặng nề. Tình yêu của bạn đạt được sự sâu sắc và ý nghĩa. Bạn sẽ tìm lại được phong cách và sức hấp dẫn của bản thân và có lẽ sẽ không khó khăn trong việc quyến rũ đối phương vào vòng xoáy đam mê mà chỉ bạn mới nắm giữ bí mật.

iPhone / iPad Android