Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Miên Dương Tử vi cho Tháng 9 Chín 2017 dành cho cung Miên Dương
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Chín năm 2017 là tháng có nhiều biến động trong việc làm mới cuộc sống hàng ngày. Công việc sẽ chiếm nhiều thời gian của bạn hơn và cùng một lúc bạn phải dành tâm trí để xử lý khá nhiều nhiệm vụ trong khi lại phải đối mặt với những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh này, các ý tưởng của bạn lại trở nên rõ ràng, sáng tỏ hơn và cuối cùng cũng có thể vứt bỏ những chi tiết vô nghĩa cản trở công việc của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng và thể hiện tốt nhất bản thân mình.

Sao Hỏa dịch chuyển trong chòm sao Xử Nữ sẽ tạo góc chiếu ngũ phân với cung của bạn và tự động khuyến khích bạn hành động một cách chuẩn xác hơn. Bạn sẽ giải quyết triệt để mọi sự cố đã làm mất thời gian của bạn trong một thời gian và vì thế bạn có thể toàn tâm toàn ý bắt tay vào thực hiện lại các dự án, kế hoạch quan trọng của mình. Những Bạch Dương còn đang độc thân hãy cẩn thận nhé vì trong tháng này sẽ có những cuộc gặp gỡ có thể dẫn đến những mối quan hệ bất cân bằng mà trong đó bạn sẽ cảm thấy mình là người yếu thế hơn.

iPhone / iPad Android