Hôm nay, Thứ tư 27 tháng Mười năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2021 Sư Tử với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes

Năm nay, bạn sẽ phải chiến đấu với những tác động không mấy tích cực từ sao Thổ và sao Mộc khi ở trong cung Bảo Bình. Vị trí đối lập với cung của bạn là điềm báo cho một thời khắc mang tính lịch sử mà cuối cùng, bạn cũng phai nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ củng cố xu hướng này bằng cách sự bướng bỉnh vốn có của mình. Với những ảnh hưởng đối nghịch này, bạn sẽ có cảm giác may mắn vuột khỏi tay bạn khi bạn vừa chạm tới. Bạn sẽ có ấn tượng rằng thời gian sao quá dài. Sao Diêm vương, người làm chủ vận mệnh, sẽ âm thầm tiếp sức mạnh và tăng cường giới hạn chịu đựng của bạn để bạn có thể vượt qua những thử thách mà ảnh hưởng trái chiều từ các hành tinh mang lại.

Năm nay, bạn sẽ phải chiến đấu với những tác động không mấy tích cực từ sao Thổ và sao Mộc khi ở trong cung Bảo Bình. Vị trí đối lập với cung của bạn là điềm báo cho một thời khắc mang tính lịch sử mà cuối cùng, bạn cũng phai nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ củng cố xu hướng này bằng cách sự bướng bỉnh vốn có của mình. Với những ảnh hưởng đối nghịch này, bạn sẽ có cảm giác may mắn vuột khỏi tay bạn khi bạn vừa chạm tới. Bạn sẽ có ấn tượng rằng thời gian sao quá dài. Sao Diêm vương, người làm chủ vận mệnh, sẽ âm thầm tiếp sức mạnh và tăng cường giới hạn chịu đựng của bạn để bạn có thể vượt qua những thử thách mà ảnh hưởng trái chiều từ các hành tinh mang lại.

Năm nay, bạn sẽ phải chiến đấu với những tác động không mấy tích cực từ sao Thổ và sao Mộc khi ở trong cung Bảo Bình. Vị trí đối lập với cung của bạn là điềm báo cho một thời khắc mang tính lịch sử mà cuối cùng, bạn cũng phai nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ củng cố xu hướng này bằng cách sự bướng bỉnh vốn có của mình. Với những ảnh hưởng đối nghịch này, bạn sẽ có cảm giác may mắn vuột khỏi tay bạn khi bạn vừa chạm tới. Bạn sẽ có ấn tượng rằng thời gian sao quá dài. Sao Diêm vương, người làm chủ vận mệnh, sẽ âm thầm tiếp sức mạnh và tăng cường giới hạn chịu đựng của bạn để bạn có thể vượt qua những thử thách mà ảnh hưởng trái chiều từ các hành tinh mang lại.

Năm nay, bạn sẽ phải chiến đấu với những tác động không mấy tích cực từ sao Thổ và sao Mộc khi ở trong cung Bảo Bình. Vị trí đối lập với cung của bạn là điềm báo cho một thời khắc mang tính lịch sử mà cuối cùng, bạn cũng phai nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ củng cố xu hướng này bằng cách sự bướng bỉnh vốn có của mình. Với những ảnh hưởng đối nghịch này, bạn sẽ có cảm giác may mắn vuột khỏi tay bạn khi bạn vừa chạm tới. Bạn sẽ có ấn tượng rằng thời gian sao quá dài. Sao Diêm vương, người làm chủ vận mệnh, sẽ âm thầm tiếp sức mạnh và tăng cường giới hạn chịu đựng của bạn để bạn có thể vượt qua những thử thách mà ảnh hưởng trái chiều từ các hành tinh mang lại.

Năm nay, bạn sẽ phải chiến đấu với những tác động không mấy tích cực từ sao Thổ và sao Mộc khi ở trong cung Bảo Bình. Vị trí đối lập với cung của bạn là điềm báo cho một thời khắc mang tính lịch sử mà cuối cùng, bạn cũng phai nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ củng cố xu hướng này bằng cách sự bướng bỉnh vốn có của mình. Với những ảnh hưởng đối nghịch này, bạn sẽ có cảm giác may mắn vuột khỏi tay bạn khi bạn vừa chạm tới. Bạn sẽ có ấn tượng rằng thời gian sao quá dài. Sao Diêm vương, người làm chủ vận mệnh, sẽ âm thầm tiếp sức mạnh và tăng cường giới hạn chịu đựng của bạn để bạn có thể vượt qua những thử thách mà ảnh hưởng trái chiều từ các hành tinh mang lại.

Sư Tử: Tử vi hàng năm của bạn cho những năm sau

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng