Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Kim Ngưu Tử vi cho Tháng 3 Ba 2017 dành cho cung Kim Ngưu
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Ba năm 2017 là thời điểm để bạn nhìn lại những thất bại trong quá khứ đã khiến bạn càng lúc càng đau đầu và phiền não. Tuy nhiên, vở kịch nào cũng có hồi kết và chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách để chấm dứt những việc này hoàn toàn. Mặt trời ở góc chiếu lục hợp với cung nhà bạn cho tới ngày 20 tháng Ba sẽ giúp bạn xem xét lại một vài mối quan hệ, lật giở lại từ đầu đến cuối và xác định xem mối quan hệ nào thực sự cần thiết với bạn. Bạn cần hành động để giải phóng mình thoát khỏi những giới hạn vô nghĩa.

Công việc và các mối quan hệ liên quan sẽ được đặt ở vị trí trung tâm chú ý. Bạn sẽ thành thật hơn với bản thân và có cách làm việc hiệu quả hơn với các đối tác, khách hàng hoặc đồng nghiệp. Bạn sẽ mở rộng giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với người khác và nhờ đó làm phong phú thêm cuộc sống xã hội của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sắp xếp tất cả vào đúng vị trí của chúng cho đến tháng Năm năm 2017.

iPhone / iPad Android