Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Tử vi hàng tháng cho Miên Dương Tử vi hàng tháng cho Kim Ngưu Tử vi hàng tháng cho Song Nam Tử vi hàng tháng cho Bắc Giải Tử vi hàng tháng cho Hải Sư Tử vi hàng tháng cho Xử Nữ Tử vi hàng tháng cho Thiên Xứng Tử vi hàng tháng cho Hổ Cáp Tử vi hàng tháng cho Nhân Mã Tử vi hàng tháng cho Nam Dương Tử vi hàng tháng cho Bảo Bình Tử vi hàng tháng cho Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » » »

Bảo Bình Tử vi cho Tháng 2 Hai 2017 dành cho cung Bảo Bình
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Hai năm 2017 một số dự án nhất định sẽ đặc biệt được bạn chú trọng. Việc tăng cường nhận thức, mở rộng vốn hiểu biết sẽ giúp bạn tiến đến gần đích hơn. Sao Kim và Sao Hỏa trong chòm sao Bạch Dương, ở góc chiếu lục hợp với Mặt Trời và cung nhà bạn, sẽ thôi thúc, thúc bách bạn dẹp bỏ mọi nỗi nghi ngờ vì chúng đều vô căn cứ.

Góc chiếu từ các hành tinh này cũng chỉ ra rằng sẽ có các điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch của bạn và bạn sẽ khắc phục những yếu điểm của mình. Sự dịch chuyển của chòm sao chiếu mệnh của bạn, Sao Thiên Vương, đồng vị với Sao Hỏa, sẽ tiếp thêm cho bạn năng lượng để đối mặt với các tình huống yêu cầu phải xem xét kỹ lưỡng hoặc phải xử lý triệt để. Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi dù phải hoàn thành các công việc có đòi hỏi cao về thể lực và trí tuệ, đặc biệt trong khoảng từ ngày 20 đến ngày 28 tháng Hai.

iPhone / iPad Android