Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 4 Tư 2017
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Cung hoàng đạo trong tháng này sẽ tăng tốc các hoạt động của chúng ta và làm nổi bật các giá trị cơ bản. Góc đồng vị Sao Hỏa – Sao Thủy trong chòm sao Kim Ngưu sẽ tạo ra các điều kiện thuận lợi để củng cố các yếu tố cần thiết cho sự hòa hợp, đoàn kết và đồng sức đồng lòng trong công việc chung. Sao Kim tiếp tục hành trình từ ngày 16, cộng thêm ảnh hưởng từ Mặt Trời khi qua chòm sao Kim Ngưu vào ngày 20 sẽ mang chúng ta đến gần với thực tế hơn.

Tuy nhiên, góc chiếu ngũ phân giữa Sao Thổ và Mặt Trời sẽ giúp ích đáng kể trong việc đặt trách nhiệm của mỗi người vào đúng vị trí và tiếp thêm cho họ nguồn sức mạnh kỳ bí. Một tập thể trong sạch, vững mạnh sẽ nuôi dưỡng những dự định tốt đẹp và những trái tim cao thượng. Góc chiếu ngũ phân từ Sao Mộc với Mặt Trời sẽ củng cố và tăng cường khả năng sáng tạo nghệ thuật dựa trên hoàn cảnh thuận lợi này.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Miên Dương Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Song Nam Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Hải Sư Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Nhân Mã Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Nam Dương
Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Bảo Bình Tử vi cho tháng 4 Tư 2017 Song Ngư
iPhone / iPad Android