Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 7 Bảy 2017
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng Bảy năm 2017 là khoảng thời gian thích hợp để bạn sống nội tâm và gắn kết các mối quan hệ với những người gần gũi và thân thương nhất của mình liên quan đến các giá trị và lợi ích chung. Mặt Trời dịch chuyển qua chòm sao Cự Giải sẽ thúc đẩy nhu cầu hợp nhất và tập hợp những người không quá đề cao sự hoàn hảo, nhưng trong một số trường hợp sẽ có xu hướng quay lại với các giá trị truyền thống, nguồn cội và bản chất cá nhân ở thời quá khứ. Sự dịch chuyển của Mặt Trời sẽ tạo thành góc chiếu vuông góc với Sao Mộc và Sao Thiên Vương tô đậm sự khác biệt về ý tưởng giữa những gì nên làm và những gì đã làm, giữa kế hoạch tương lai và hiện tại cũng như ảnh hưởng từ những sự kiện trong quá khứ.

Khả năng sáng tạo tinh tế chính là miếng ghép lấp đầy khoảng trống và đưa bạn từng bước tiến lên phía trước một cách vững vàng. Sao Hỏa đi vào trong chòm sao Cự Giải sẽ ngăn chặn các quyết định vội vàng và giúp bạn hành động theo hướng linh hoạt, nhạy cảm và sáng tạo. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian tốt đẹp với bạn.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Miên Dương Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Song Nam Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Hải Sư Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Nhân Mã Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Nam Dương
Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Bảo Bình Tử vi cho tháng 7 Bảy 2017 Song Ngư
iPhone / iPad Android