Hôm nay, Thứ năm 30 tháng Năm năm 2024lá số tử vi

Tử vi Sư Tử tháng 6 năm 2025

Isabelle Fortes

Dự đoán chiêm tinh của bạn cho tháng Sáu 2025

Đó là một tháng rất hướng về con người đang chờ phía trước. Các hành tinh trong cung Song Tử, mặt trời từ ngày mùng 1 đến ngày 21, sao Thủy và sao Mộc cho đến ngày mùng 8, hỗ trợ vòng tròn bè bạn của bạn, các dự án của bạn, bạn sẽ năng động và quyết tâm. Sau đó, năng lượng di chuyển, và bạn cảm thấy rằng cần phải có thời gian suy ngẫm. Sao Hỏa trong nhà bạn từ ngày mùng 1 đến ngày 17 củng cố sức mạnh bên trong của bạn, sự năng động của bạn sẽ cung cấp cho bạn mọi nguồn lực cần thiết cho hành vi của bạn. Sao Thổ và sao Hải Vương song hành cả tháng và đi cùng với sao Kim cho đến ngày mùng 6, kích thích bạn nhìn xa trông rộng, lý tưởng sống của bạn có thể thay đổi theo hướng tiến bộ đồng thời thực dụng và đầy cảm hứng (nhóm 1). Đối mặt với bạn, sao Diêm Vương bắt đầu quá trình chuyển biến không thể đảo ngược và không thể tránh khỏi đối với những mối quan hệ tình thân của bạn (nhóm thứ nhất), mối quan hệ vợ chồng hoặc hợp tác. Hãy chọn cách đối thoại bằng mọi giá!

Tình cảm nói chung

Sao Kim đi nhanh vào lĩnh vực chuyên môn của bạn vào ngày mùng 6, bạn sẽ khó có cảm giác muốn bày tỏ cảm xúc của mình trừ khi một đồng nghiệp tại nơi làm việc đã để mắt tới bạn! Cặp với nhau từ ngày mùng 1 đến ngày 17 đưa bạn đến những cảm xúc thái quá về tình dục, những ham muốn bề ngoài và sau đó là sự chiếm hữu không phù hợp. Thật phức tạp!

Lời khuyên từ Tử vi miễn phí

Ủng hộ các mối quan hệ giữa người với người. Phản ánh tốt về sự tiến triển của cuộc sống của bạn, năng lượng đang di chuyển để thay đổi những gì không còn cần thiết, nhưng tương lai thuộc về bạn!


Liên kết trực tiếp cho tử vi Sư Tử cho năm 2025

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng