Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 5 Năm 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Sẽ là một tháng để theo đuổi các dự án và xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Một cụm hành tinh trong cung Đất bao gồm Mặt trời trong cung Kim Ngưu cho đến ngày 20, sao Thủy cho đến ngày 12, sao Mộc, sao Diêm vương và sao Thiên vương trong suốt tháng, sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ để chúng ta có thể thực hiện nhiều dự án và kế hoạch khác nhau! Sự hỗ trợ của sao Hỏa và sao Thổ trong cung Bảo Bình góp phần đẩy nhanh các tiến trình, trong dài hạn, đây là lúc hành động kết hợp với việc lập kế hoạch cụ thể và một cái đầu khôn ngoan.

Kể từ ngày 15, sao Hỏa sẽ rời khỏi vị trí hiện tại và đi vào cung Song Ngư cùng với sao Hải vương: những cảm hứng đã được khơi nguồn sẽ tiếp tục được phát triển theo chiều hướng thiên về trực giác hơn là thực tế. Sao Kim xinh đẹp trong cung Song Tử suốt cả tháng, mang đến bầu không khí nhẹ nhàng và dễ chịu đúng nghĩa mùa xuân. Vào ngày 13, sao Thủy sẽ đi vào cung Song Tử, và ngày 21, Mặt Trời sẽ đến chung vui với những hành tinh xinh đẹp này: tình yêu đang đến rất gần với bạn?

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Miên Dương Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Song Nam Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Hải Sư Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Nhân Mã Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Nam Dương
Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Bảo Bình Tử vi cho tháng 5 Năm 2020 Song Ngư
iPhone / iPad Android