Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 4 Tư 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Chòm sao Bạch Dương được thắp sáng bởi sự hiện diện của Mặt Trời cho đến ngày 19 và của sao Thủy – sứ giả của các vị thần – trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 27. Đây sẽ là một tháng sôi nổi, đầy động lực hướng tới tương lai thông qua những thay đổi và đổi mới dưới ảnh hưởng của sao Hỏa trong cung Bảo Bình. Một bắt đầu tốt đẹp cho mùa xuân, các dự án được khởi động lại và các lý tưởng trở nên rõ ràng. Sao Thổ, đang trong cung Bảo Bình, sẽ hỗ trợ sao Hỏa, sắp xếp mọi việc theo đúng quỹ đạo, tạo những cú huých cần thiết để tránh những rắc rối có thể gây tổn hại và thổi những làn gió để duy trì động lực trong những hành động cụ thể.

Kể từ ngày 20, Mặt Trời đi vào cung Kim Ngưu, nhịp độ có phần chậm lại một chút, tập trung vào các vấn đề tình cảm, cơ thể và sự tồn tại. Sao Mộc và sao Diêm vương, vẫn trong cung Ma Kết, áp đặt những thay đổi mang tính pháp lý và mới mẻ cho các cung hoàng đạo. Sao Thiên vương thúc đẩy cung Kim Ngưu, Sao Hải Vương truyền cảm hứng cho cung Song Ngư. Tác động tích cực bao trùm tất cả mọi người.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Miên Dương Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Song Nam Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Hải Sư Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Nhân Mã Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Nam Dương
Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Bảo Bình Tử vi cho tháng 4 Tư 2020 Song Ngư
iPhone / iPad Android