Đây sẽ là một tháng sôi nổi, đầy động lực hướng tới tương lai thông qua những thay đổi và đổi mới dưới ảnh hưởng của sao Hỏa trong cung Bảo Bình. Một bắt đầu tốt đẹp cho mùa xuân, các dự án được khởi động lại và các lý tưởng trở nên rõ ràng. Sao Thổ, đang trong cung Bảo Bình, sẽ hỗ trợ sao Hỏa, sắp xếp mọi việc theo đúng quỹ đạo, tạo những cú huých cần thiết để tránh những rắc rối có thể gây tổn hại và thổi những làn gió để duy trì động lực trong những hành động cụ thể. Kể từ ngày 20, Mặt Trời đi vào cung Kim Ngưu, nhịp độ có phần chậm lại một chút, tập trung vào các vấn đề tình cảm, cơ thể và sự tồn tại. Sao Mộc và sao Diêm vương, vẫn trong cung Ma Kết, áp đặt những thay đổi mang tính pháp lý và mới mẻ cho các cung hoàng đạo. Sao Thiên vương thúc đẩy cung Kim Ngưu, Sao Hải Vương truyền cảm hứng cho cung Song Ngư. Tác động tích cực bao trùm tất cả mọi người.

Liên kết trực tiếp với từng cung trong tháng Tư năm 2020

Tử vi từng tháng của năm 2020

Những Điều Được Xem Nhiều Nhất Trên Trang Web

Dưới đây là những tử vi, bài viết và ứng dụng chiêm tinh phổ biến nhất trên trang web, cơ hội lý tưởng để tìm hiểu và giải trí với chiêm tinh học.