Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 6 Sáu 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Tháng của những cảm xúc mạnh mẽ ! Mặt trời từ ngày 21, sao Thủy, sao Hỏa và sao Hải vương, tất cả trong cung Nước, tháng này, sản sinh ra những nguồn năng lượng mang hơi hướng nhạy cảm hoặc thậm chí thiên về trực giác. Bắt đầu từ đầu tháng cho đến ngày 20, sao Kim trong cung Song Tử sẽ phát huy sức ảnh hưởng của mình. Tình yêu hiện diện ở khắp nơi, dịu dàng, tươi mới và vui tươi. Những hành tinh vĩ đại của vũ trụ bao gồm sao Mộc, sao Thiên vương và sao Diêm vương, tất cả đều trong cung Đất, tìm kiếm những thay đổi bền vững. Dù mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng đó đều góp phần đặt nền móng cho những bước tiến trong tương lai.

Đối với sao Thổ, sớm có mặt trong cung Bảo Bình, sẽ mang đến sự ổn định nhưng trên hết khiến chúng ta có trách nhiệm đối với những điều cần thiết trong cuộc sống. Tất cả hình thành nên một lý tưởng, đặc biệt là một lý tưởng chung vì lợi ích tập thể. Sao Thổ cho phép thắt chặt sợi dây tình bạn, không có chỗ cho những tư tưởng sở hữu cá nhân. Những nhóm đầu tiên và cuối cùng của mỗi cung sẽ là những người chịu tác động rõ rệt nhất.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Miên Dương Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Song Nam Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Hải Sư Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Nhân Mã Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Nam Dương
Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Bảo Bình Tử vi cho tháng 6 Sáu 2020 Song Ngư
iPhone / iPad Android