Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 1 Giêng 2019
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Có vẻ như mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng khá hiếu chiến tại thời điểm đầu tháng : ảnh hưởng xung đột giữa Sao Thủy và Sao Hỏa có thể làm cho chúng ta trở nên hiếu thắng trong các mối quan hệ tương tác với những người khác, tất cả các bên đều không ngần ngại bảo vệ quan điểm của mình và khá thiếu khéo léo trong việc thể hiện cái tôi mạnh mẽ. Góc chiếu vuông góc được hình thành trong cả tháng giữa Sao Mộc và Sao Hải Vương có thể khiến suy nghĩ của chúng ta bị sa lầy trong những tưởng tượng hoàn toàn thiếu thực tế…May mắn là trong suốt nửa còn lại của tháng, sẽ có nhiều đổi mới và những khám phá mới, cả trong cuộc sống cá nhân hoặc trong một mục tiêu mang tính tập thể hơn, vì xuyên suốt cả tháng, ảnh hưởng của Mặt Trời (bắt đầu từ ngày 20) và của Sao Thủy, bắt đầu vào ngày 23, sẽ tác động tới trạng thái tâm lý, cảm xúc hoặc đầu tư tài chính, các mối liên hệ tương tác qua lại và thương mại.

Một luồng gió mới len lỏi qua bức tường thành vốn được xây dựng kiên cố theo thời gian và thói quen, đủ để khiến chúng ta sẵn sàng đón nhận khi những thay đổi gõ cửa mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Cuối cùng, trăng tròn trong Sư Tử sẽ khơi dậy sự táo bạo, bản tính dám nghĩ dám làm vốn có trong mỗi người, ý chí cá nhân, cũng như các nguồn năng lượng tích cực đáng kể khác. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của chúng ta có thể bị động chạm bởi sự vụng về trong ứng xử …

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Miên Dương Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Song Nam Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Hải Sư Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Nhân Mã Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Nam Dương
Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Bảo Bình Tử vi cho tháng 1 Giêng 2019 Song Ngư
iPhone / iPad Android